ביטוח חיים וחיסכון להבטחת עתיד הילדים

אתה בוודאי מעוניין לדאוג לעתיד ילדיך ולהבטיח רווחה ויציבות כלכלית גם במקרי פטירה או נכות של אחד ההורים. לכן, דרושה לך הגנה. גם אם תשקיעו בחיסכון סכום לא גבוה בשלב ראשון, עד שהילד ילך לאוניברסיטה, תגלו שהצטבר סכום משמעותי מאד בעתיד. במידה ומתאפשר, תמיד תוכלו להגדיל את הסכום שמיועד לחיסכון של הילדים.

חשוב שתדע: פוליסת ביטוח חיים עם חיסכון מרחיבה את הבסיס הכלכלי של המשפחה לעתיד.

למי מיועדת הפוליסה? היא מיועדת למעוניינים בהבטחת תשלום סכום החיסכון לילדם בהגיעו לבגרות, גם במקרי פטירה או נכות של ההורה חס וחלילה.


הפוליסה מבטיחה לילד:

  • אפשרות בחירה בין מסלולי השקעה שונים, בהתאם לבחירת המבוטח, ואף שילוב או החלפה בין מסלולים שונים.
  • סכום חיסכון אשר ישולם בהגיע הילד לגיל 21, גם אם ההורה החוסך נפטר או איבד את כושר עבודתו במהלך תקופת החיסכון.
  • ההפקדה לפוליסה אינה מוגבלת בתקרות הקשורות לגובה השכר, ניתן לחסוך ללא הגבלה.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר