ביטוח חיים ''לכל אחד'' - מותאם למי שאינו בריא

"אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח אותי בגלל מצבי הבריאותי". טענה זו נשמעת פעמים רבות, אך האם יתכן מצב שתרגיש לא בטוח רק בגלל מצבך הבריאותי? האם יתכן שלא יהיה לך ביטוח חיים רק בגלל שכרגע אתה חולה?

בוודאי תסכים כי ביטוח חיים הוא אחד מהביטוחים היותר מורכבים, אך גם החיוניים ביותר. כל אדם בהיותו מפרנס ראשי, רוצה להבטיח את עתיד משפחתו אחרי מותו, על מנת להמשיך ולשמור על רווחת המשפחה ועל ההמשכיות הכלכלית. מעבר לכך, אדם מתחייב בחייו לתשלומים רבים ובעיקר לתשלומי משכנתא על דירה שרכש ולכן, ביטוח חיים חיוני גם במקרה זה, על מנת שכל ההלוואות שנלקחו יבוטחו ויוחזרו במלואן לבנקים.

אדם בריא המעוניין בביטוח חיים לא נתקל בדרך כלל בכל קושי ברכישתו וכל שעליו לעשות הוא למלא טופס הצעה, טופס הצהרת בריאות, לענות על שאלונים, ועתידם הכלכלי של מוטביו מובטח. אולם, לא כך הדבר בכל הנוגע לחולים במחלות כרוניות קשות כמו סרטן, מחלות לב ומחלות נוספות. חולים אלה נתקלים לרוב בדלתות סגורות בחברות הביטוח כשהם מתעניינים בביטוח חיים. חברות ביטוח רבות לא רוצות להסתכן בביטוח אנשים חולים ומעדיפות להתמקד בלקוחות בריאים ואם כבר חולים מתקבלים לביטוח, הרי שעליהם להצהיר על כל עברם הרפואי, דבר המהווה פגיעה קשה בפרטיותם.

עתה, תוכנית ביטוח ייחודית זו מאפשרת לכל אחד (גיל כניסה לביטוח 20-55) , ללא צורך בהצהרת בריאות, לרכוש ביטוח חיים ולהרגיש בטוח בכל מצב.

 

תוכנית הביטוח "ביטוח חיים לכל אחד" מתחלקת לשתי תקופות נותנת לך מענה במקרים הבאים:

  • תקופת הביטוח הראשונה:
    • תשלום מלוא סכום הביטוח במהלך 36 החודשים הראשונים במקרה של פטירת המבוטח מתאונה בלבד.
    • החזרת מלוא הפרמיה ששולמה במהלך 36 החודשים הראשונים, בצרוף הצמדה, במקרה של פטירת המבוטח ממחלה.
  • תקופת הביטוח השנייה:
    • תשלום מלוא סכום הביטוח במקרה של פטירת המבוטח מכל סיבה שהיא לאחר 36 חודשים מתחילת הביטוח.
    • ניתן לרכוש סכום ביטוח מקסימאלי עד 350,000 ₪. 
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר