ביטוח משלים למשכנתא

ביטוח משכנתא מגן על בני המשפחה למקרה שבו החזר ההלוואה יהיה בלתי אפשרי מבחינתם - וזאת עקב מות הלווה או בן/ת זוג שנכלל/ה בביטוח, לפני השלמת פירעון המשכנתא.

אבל, מה יקרה אם חס וחלילה תחלה במחלה קשה או במקרה של נכות עקב תאונה? במקרים אלה חבילת "משלים למשכנתא" תעזור לך להתמודד עם הצרכים הכלכליים שלך ושל בני משפחתך, ובין היתר גם לייעד את הסכומים שתקבל לצורך פירעון חלקי או מלא של המשכנתא*.
למי מיועדת החבילה?

  • לבעלי משכנתא המעוניינים לפרוע את המשכנתא באופן חלקי או מלא, במקרה נכות עקב תאונה או במקרה מחלה קשה.

 

חבילת "משלים למשכנתא" נותנת לך מענה במקרים הבאים:

  • פיצוי במקרה פטירה (כיסוי בסיס) - ביטוח חיים.
  • פיצוי במקרה של גילוי מחלה קשה כגון סרטן, אי ספיקת כליות, שבץ מוחי ועוד - ביטוח מחלות קשות
  • פיצוי במקרה של נכות מוחלטת לצמיתות כתוצאה מתאונה. במקרה של נכות חלקית ישולם תשלום חלקי - נכות מתאונה.
  • שחרור מתשלום פרמיה - במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה שחרור מתשלום הפרמיות (בגין הכיסויים בחבילה) החל מתום תקופת ההמתנה וכל עוד הינך במצב אי כושר, או עד תום תקופת הביטוח, לפי המוקדם -

 

ניתן לבחור בין שלוש חבילות שונות, בהתאם לגובה סכומי הפיצוי:

  במקרה פטירה במקרה פטירה במקרה נכות מתאונה
חבילה א' פיצוי של 5,000 ש"ח פיצוי של 50,000 ש"ח פיצוי של 50,000 ש"ח
חבילה ב' פיצוי של 5,000 ש"ח פיצוי של 100,000 ש"ח פיצוי של 100,000 ש"ח
חבילה ג' פיצוי של 5,000 ש"ח פיצוי של 150,000 ש"ח פיצוי של 150,000 ש"ח
 
  •  כיסויים אלה יעמדו לרשותכם בעת קרות האירוע במהלך תקופת הביטוח * *, אם ברשותכם משכנתא באותו מועד ואם לאו. לבעלי משכנתא באותו מועד - תוכלו לנתב את הפיצוי שתקבלו לצורך פירעון חלקי או מלא של המשכנתא.
    * * תקופת הביטוח של הכיסויים הביטוחיים הכלולים בחבילה אינה חופפת בהכרח את תקופת המשכנתא, והיא:
  •  ביטוח חיים ומחלות קשות - עד גיל 70.
  • נכות מתאונה עד לגיל 65 ושחרור מתשלום פרמיה - עד גיל 67
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר