הפניקס הגישה תביעת
שיבוב בגין אסון הכרמל

30-10-2013

הפניקס מבקשת לחייב את 13 הנתבעים האחראים לטענתה לאירוע השריפה  בכרמל ולנזקי הרכוש שנגרמו למבוטחיה להשיב לה את תגמולי הביטוח ששילמה למבוטחיה. 

פורסם ע"י יצחק דנון  ב -news1 

חברת הביטוח הפניקס הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעת שיבוב בסך 3.5 מיליון שקל נגד 13 נתבעים האחראים לטענתה לנזקים שנגרמו לרכושם של 15 ממבוטחיה בשריפה בכרמל שהתחוללה בראשית חודש דצמבר 2010.

לדברי הפניקס, במועדים הרלוונטיים לתביעה היא ביטחה בפוליסות רכוש 15 מבוטחים שונים מהישובים קיבוץ בית אורן, כפר האמנים עין הוד, צומת עתלית, טירת הכרמל, מושב ניר עציון וגבעת וולפסון. 

בהתאם לתנאי הפוליסות שהוציאה הפניקס למבוטחיה, ומכוח חבותה על-פי הדין והפוליסות, נאמר בתביעה, שילמה הפניקס למבוטחיה תגמולי ביטוח בגין הנזקים שנגרמו לרכושם בעטיה של השריפה בכרמל. כמו-כן נשאה הפניקס בהוצאות משמעותיות לבדיקת נסיבות המקרה והנזקים. לטענת הפניקס, סך התשלומים ששילמה למבוטחיה ולמומחים שמינתה מסתכמים בסכום כולל משוערך ליום הגשת התביעה בסך 3.5 מיליון שקל.

הנתבעים בכתב התביעה הם הרשות הארצית לכבאות והצלה, נציבות כבאות והצלה, משרדי ביטחון הפנים, הפנים והאוצר, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, הקרן לכוננות וסיוע בכיבוי אש מהאוויר, המועצות האזוריות עוספיא וחוף הכרמל, קיבוץ בית אורן, כפר האמנים עין הוד ועיריית טירת הכרמל. 

"עצימת עיניים אל מול הסכנה הקרבה"

לטענת הפניקס, השריפה הגדולה והחמורה ביותר וחסרת התקדים בתולדות המדינה שנמשכה ארבעה ימים אירעה עקב מעשיהם ומחדליהם הרשלניים וחוסר מוכנותם של הנתבעים לאירוע זה, וכן לאור שרשרת כשלים ומחדלים בטיפול בו בזמן אמת.

לטענת הפניקס, היא פיצתה את מבוטחיה מכוח פוליסות הביטוח שהוציאה להם ומשכך קמה לה זכות התחלוף (שיבוב) בהתאם לסעיף 62 לחוק חוזה הביטוח. בנוסף, מעת ששילמה למבוטחיה את תגמולי הביטוח היא זכאית לבוא בנעליהם בתביעת שיבוב נגד הנתבעים לאור רשלנותם בעטיה נגרמו למבוטחיה נזקים משמעותיים ביותר.

בתביעה נטען כי רשלנות הנתבעים התבטאה בליקויים ובכשלים בתפקוד, ליקויים הנוגעים הן להיערכותם לאירועי חרום כגון השריפה בכרמל והן לתפקודם עת פרצה השריפה. לדברי הפניקס, המחדלים, הליקויים והרשלנות של הנתבעים היו ידועים להם זמן רב טרם אירוע השריפה, והם כבר נדונו בקרב מספר ועדות בדיקה בעבר אשר מסקנתן הייתה חד-משמעית והיא כי יש לטפל במחדלים ובליקויים הללו בבהילות לאור הסיכון הנובע מהם.

לטענת הפניקס, באמצעות עו"ד פ.ג. נשיץ, אי יישום מסקנות ועדות הבדיקה הקודמות על-אף מסקנותיהן הנחרצות הותיר את אזרחי ישראל חשופים לסכנה רצינית אשר התממשה עת פרצה השריפה בכרמל.
"בחירת הנתבעים שלא לפעול בהתאם למסקנות הוועדות השונות לאורך שנים עולה לכל הפחות כדי עצימת עיניים אל מול הסכנה הקרבה ובאה ולכל היותר עולה כדי התעלמות של ממש מאסון לאומי הצפוי להתממש בהסתברות גבוהה מאוד", נטען בתביעה. 

לדברי הפניקס, הנתבעים האמונים על שמירת ביטחונם ורכושם של תושבי מדינת ישראל ושל מבוטחיה בפרט, חטאו לתפקידם ומעשיהם עולים כדי רשלנות רבתי. הפניקס מציינת בתביעתה כי מאחר שקיימים סכומים אותם היא עדיין לא סיימה לשלם עבור מבוטחיה ואין היא יודעת את גובה התשלומים שעוד תידרש לשלם למבוטחיה, מתבקש בית המשפט להתיר לה לפצל את סעדיה באופן שיאפשר לה לתבוע את החזר יתרת התגמולים שתשלם למבוטחיה לכשישולמו, ככל שישולמו.