חבילת ביטוחי חיים מקיפה

אתם וודאי דואגים לכל צרכי המשפחה שלכם, ומעוניינים תמיד לספק להם את הטוב ביותר בכל הנוגע לבריאותם, רווחתם וחייהם בעתיד. כולם מבטחים, על כל צרה שלא תבוא, את הרכב והרכוש מפני גניבות או תאונות. אבל האם עצרתם לרגע וחשבתם על ביטוח עבור המשפחה? מה יקרה כאשר תצטרכו להתמודד מול מקרים בהם לא תוכלו לפרנס את עצמכם ואת משפחתכם כתוצאה מפטירה חס וחלילה, תאונה או אי יכולת להמשיך לעבוד ולפרנס? האם תרשו לעצמכם להתעלם מהצורך הבסיסי של בני המשפחה במצבים אלו?

הגנה ביטוחית למקרה פטירה אינה מושלמת, ללא תוספות לכיסוי אירועי חיים נוספים כמו נכות, תאונה או מחלה. 

חבילת הביטוח באמצעות "נתן יוכל" מקיפה,ומגינה על כל המשפחה ומקנה בטחון כלכלי בתנאים אטרקטיביים במיוחד. 
חבילת הביטוח נותנת לך מענה למקרה פטירה, נכות, תאונה ומחלה ומקנה (ניתן לרכוש במנות, מקסימום עד 3 מנות):

  • ביטוח חיים למקרה מוות - 500,000 ₪ במקרה של פטירת המבוטח מכל סיבה שהיא.
  • ביטוח למקרה מוות מתאונה - 250,000 ₪ במקרה של פטירת המבוטח עקב תאונה.
  • ביטוח למקרה נכות מתאונה - 250,000 ₪ במקרה של נכות המבוטח עקב תאונה.
  • אפשרות להקדמת חלק מתשלום הביטוח (עד 250,000 ₪) בעת גילוי מחלה סופנית (הטבה מיוחדת ללא תשלום).
  • שחרור מתשלום הפרמיה החודשית במקרה של אובדן כושר עבודה, מתום שלושה חודשי המתנה.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר