שירותי דרך וגרירה

שירותי דרך וגרירה יינתנו על ידי נותן השירות לבעל המנוי (אדם/חברה),
רק במידה ובעל המנוי רכש מנוי אצל אחד מנותני השירות המצויינים לעיל.
הכל בהתאם ובכפוף לאמור בכתב השירות.

בפנייתך למוקד השירות לצורך זיהוי, עליך למסור בין יתר הפרטים את
מספר הרישוי של כלי הרכב, שמך, טלפון נייד, מהות התקלה, מיקום כלי הרכב.

נותני שירות טלפון  חיוג מקוצר
שלמה SIXT 6448*
שגריר 8888*
דרכים 2008*
פמי פרמיום 6560*