אשראי חוץ בנקאי (הלוואות)


אחת מהאפשרויות לקבלת הלוואה מחברת ביטוח היא הלוואה על חשבון החיסכון הפנסיוני. יש לך סכום כסף בביטוח מנהלים, בקרן פנסיה, בקופת גמל או בקרן השתלמות? יש לך הוצאה גדולה ובלתי צפויה? אתה זקוק להלוואה לכל מטרה - בין אם מדובר בהלוואה לצורך רכישת רכב חדש, הלוואה לשיפוץ, נסיעה לחו"ל, או אפילו כדי לסגור את המינוס בחשבון הבנק?

לכל אלה יש לנו פיתרון שטרם הכרת. במסגרת אותו פיתרון, חברות הביטוח מעמידות לרשותך הלוואות בתנאים נוחים וזאת כנגד הסכום שצברת. הכסף הרי נמצא בחברת הביטוח והוא משמש כבטוחה להלוואה. כמובן שסכום ההלוואה לא יהיה בגובה כל הקרן אלא בדרך כלל יהיה חלק מהסכום שנצטבר על פי תנאי חברת הביטוח ו/או הקרן ו/או הקופה. 
אשראי מסוג זה הניתן על ידי חברות הביטוח פותח בפניך אפשרות לנצל אשראי נוסף מזה הניתן לכם בבנק. פיתרון זה יכול להיות לעזר למי שלא יכול ו/או לא רוצה לקבל אשראי נוסף מהבנק וזקוק לאשראי חוץ בנקאי. על מנת לקחת הלוואה כזו תצטרכו להיות מבוטחים באחת מהתוכניות הבאות: ביטוח מנהלים, או תגמולים לעצמאיים, או עמיתים בקרן או בקופה עם ותק של יותר משלוש שנים (כולל ותק מועבר), ללא צורך בהצגת ביטחונות או החתמת ערבים. לרוב, תנאי ההלוואה יהיו נוחים מאוד ותינתן לתקופה של שישה חודשים ועד חמש שנים ואף בחלק מהמקרים תוכלו להתחיל בהחזר ההלוואה רק שנה מיום לקיחתה. כמו כן ניתנת ההלוואה לפירעון בכל עת וללא קנסות. יציון כי מתן ההלוואה בכפוף לאישור החברה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר