תוכנית חיסכון פיננסי - אישי, תיק השקעות לילדים ולעצמאי

"חיסכון פיננסי" - תיק השקעות אקטיבי, המעניק לך אפשרות ליהנות ממגוון רחב של פתרונות פיננסיים ומקשת רחבה של מסלולי השקעה עם פוטנציאל לתשואה עודפת.

כמו רוב אזרחי המדינה, עד לאחרונה היית רגיל לנהל את חסכונותיך והשקעותיך בבנק באמצעות פיקדונות, תכניות חיסכון, קרנות נאמנות וכדומה. לאור שינויים מרחיקי לכת בשוק ההון בתחום החיסכון וההשקעות, תוכל לחסוך באמצעות "חיסכון פיננסי" - תוכנית מתקדמת, שהינה חוזה אישי בעלת יתרונות בלעדיים המפורטים בהמשך.

למי מיועדת התוכנית?

 • ללקוח פרטי (בתכנית "חיסכון פיננסי אישי") המעוניין לחסוך לכל מטרה ולכל טווח השקעה.
 • ללקוח פרטי (בתכנית "חיסכון פיננסי - תיק השקעות לילדים") המעוניין לחסוך לילדים ולנכדים.
 • לעמית עצמאי (בתכנית "חיסכון פיננסי תגמולים לעצמאיים") המעוניין לנייד את קופת הגמל לקופה עם מקדם קצבה מובטח תוחלת חיים.
 • למעוניינים כי מומחי השקעות מובילים ינהלו את החיסכון הפיננסי שלהם.

 

תוכנית "חיסכון פיננסי" מאפשרת:

 • ניהול השקעות על ידי בית השקעות (בדומה לתיק מנוהל).
 • גמישות והתאמה אישית - ב "חיסכון פיננסי" ניתן לשלב בין מגוון רחב של מסלולי השקעה המנוהלים על ידי בית השקעות ולשנותם בכל עת ללא עלות - להתאמה מרבית ולתכנון אופטימאלי של טווחי ויעדי ההשקעה הרצויים לך.
 • יתרונות מיסוי - פטור ממס רווח הון במעבר בין מסלולי ההשקעה ופטור מהפרשי הצמדה בעת פדיון.
 • "חיסכון פיננסי" הינו מוצר ייחודי שלא ניתן לרכישה בסניפי הבנק.
 • נזילות ושקיפות מלאה (בדומה לפיקדונות) בתוכנית "חיסכון פיננסי - אישי" (שאינו קופת גמל). בתוכנית "חיסכון פיננסי תגמולים לעצמאיים" - משיכת הכספים תיעשה בכפוף להסדר התחיקתי ולתנאי הפוליסה.
 • השקעה חלקית בנכסים לא סחירים, בדומה לקופת גמל.
 • עלויות ניהול נמוכות הכוללות דמי ניהול מהחיסכון בלבד: ללא דמי משמרת, שיעור הוספה ודמי ניהול חשבון.
 • הלוואות.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר