ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

לקוח עסקי, 

בביטוח הנכסים היקרים שצברת עליך לנקוט במשנה זהירות ולהבטיח כי הביטוח שקיים לרשותך נותן לך כיסוי מושלם, בתנאים התחרותיים ביותר בשוק. לכן, צוות המקצוענים של סוכנות "נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" עומד לשירותך וישמח לסייע בידיך לבדוק פוליסות ביטוח קיימות ממבטח אחר – ללא התחייבות! 

פנייתך אלינו תבטיח לך:

 • חיסכון כספי ניכר בביטוח העסק.
 • בדיקה שהפרמיה לתשלום שלך לחברת הביטוח הוגנת ותחרותית.
 • הבנת התנאים בדף ה "רשימה" והתאמתם לצרכים.
 • בדיקת אמצעי המיגון הקיימים בעסק והאם הם עונים על הדרישות המפורטות ב"רשימה".
 • בירור השגות לגבי אמצעי המיגון שחברת הביטוח דורשת.
 • בחינה מדוקדקת האם היקף הכיסוי הביטוחי רחב וכולל בנוסף הרחבות מתאימות.
 • בירור המשמעויות במידה ויתברר שנזק אפשרי אינו מכוסה.
 • דרכי קבלת פיצוי כספי בעת נזק.


עכשיו, נצל את ההזדמנות ותן לנו לבדוק את פוליסות הביטוח שלך. מחובתנו להבטיח שתשלם פחות פרמיה על פוליסת הביטוח שלך ותקבל יותר – תנאי פוליסה משודרגים והיקף כיסוי ביטוחי מוגדל. 

זכור: בביטוח העסק שלך אסור לך לקחת סיכונים מיותרים. אז לפני שתחליט פנה אלינו עוד היום. תמיד טוב לשמוע עוד הצעה חכמה, שתגרום לך להיות בטוח… ולהרוויח! 

אנחנו מתחייבים ל:

 • פגישת יעוץ מקצועית ראשונה ללא תשלום.
 • לימוד והכרת צרכיו הייחודיים של בית העסק.
 • קביעת היקף הכיסוי הביטוחי ובהתאם, מבנה הפוליסה המומלצת לבית העסק.


חשוב לנו שתדע יותר על ביטוח בית העסק…

לפוליסת ביטוח מתאימה, המכסה את הסיכונים האפשריים שאליהם חשוף בית העסק, חשיבות מכרעת לגבי פעילותו לאחר קרות הנזק. מבוטחים רבים נתקלים לא פעם בקשיים שמערימות חברות הביטוח, בפרט בעת הגשת תביעה לתשלום נזק לפוליסה שרכשו. לכן, לפני שרוכשים פוליסה, חשוב שתדע יותר.

הפוליסה – הסכם ביטוח – הינה חוזה בין הלקוח ("המבוטח") לבין חברת הביטוח ("המבטח"). על פי תנאי הפוליסה וסייגיה, חברת הביטוח תפצה את המבוטח בעת נזק שאירע בתקופת הביטוח על ידי אחד מהמקרים המפורטים בה.

תשלום הפיצוי הכספי כפוף לתנאים המפורטים בפוליסה ואינו עולה בשום מקרה על סכום הביטוח שנקבע מראש.

בעת עריכת ביטוח נדרש המבוטח למלא ולחתום על "הצעת ביטוח". התשובות לשאלות המופיעות בטופס ההצעה, הינן הבסיס לפוליסה. טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממנה, בו מפורטים בין היתר פרטי המציע, פרטי העסק, תקופת הביטוח, ניסיון ביטוחי קודם, הכיסוי הביטוחי המבוקש. לאחר מכן מונפקת פוליסת הביטוח.

ברכישת פוליסה לביטוח עסק דורשת על פי רוב חברת הביטוח, כי יבוצע סקר מיגונים בבית העסק. כל דרישות הסוקר למיגונים והיותם במצב תקין וכשיר, יכללו ברשימת הפוליסה ויהוו תנאי מוקדם לקיום הביטוח/עמידה בתנאי הפוליסה בעת תשלום תגמולי ביטוח. דהיינו, נדרשת חובת התאמה מדויקת בנוסח המצוין בדף הרשימה של הפוליסה לבין אמצעי המיגון הקיימים בפועל בבית העסק.

הפוליסה כוללת את התנאים לחוזה וכן מצורפים לה דפי "רשימה". בדפי "הרשימה" מצוינים פרטים עיקריים שמסר המבוטח ב "הצעת הביטוח", כגון: שם מבוטח, כתובת, תקופת הביטוח, גבולות אחריות וסכומי ביטוח, שעור הפרמיה, תאור הכיסויים, הרחבות ותנאים נוספים. יש לבדוק היטב את "הרשימה" ולוודא כי כל המפורט בה תקין, תואם את הצרכים שלך ומקובל. וטובה שעה אחת קודם.

צרו קשר

נתן יוכל  ביטוח פנסיה ופיננסים

טלפון: 03-6968111
פקס (חינם): 1-800-50-5000
רחוב לסקוב 6 תל-אביב 6473606
לקביעת פגישה ללא התחייבות