ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוחים שעשויים לעניין אותך

מילון מונחים

מילון מונחים – ארכיון

אובדן גמור

​אובדן מלא/מוחלט. מושג המגדיר נזק לרכוש באופן מוחלט כך שאין אפשרות לשיקום הרכוש. בנזק מלא,

קרא עוד »

אירוע

מקרה של תאונה שאירעה למבוטח או מחלה שחלה בה בחו"ל במהלך תקופת הביטוח.

קרא עוד »

איתור

ביצוע כל הפעולות הסבירות הנדרשות בנסיבות העניין לאיתור מקום הימצאו של המבוטח, במידה ואבד איתו

קרא עוד »

אלצהיימר

מחלה ניוונית סופנית, אשר גורמת להרס הדרגתי של תאי מוח, פוגעת בעיקר בתפקודים מנטליים, כמו יכולת שכלית,

קרא עוד »

אקטואר

מושג בכל ענפי הביטוח –  מומחה בחישוב הסתברויות לעלויות של סיכונים עתידיים לפי  מודלים  מתמטיים

קרא עוד »

אקסגרציה

מושג בכל ענפי הביטוח –  מומחה בחישוב הסתברויות לעלויות של סיכונים עתידיים לפי  מודלים  מתמטיים

קרא עוד »

ביטוח

הסכם לפיו על המבטח לשלם לאחר פיצויים במקרה של נזק, תמורת תשלום מתאים. העיקרון הוא

קרא עוד »

ביטוח גמלה

בכל סוגי הגמלאות משלם המבוטח פרמיות לצבירת ערך חסכון שישמש לתשלום גמלא חודשית בתום תקופת

קרא עוד »

ביטוח דירה

הפוליסה לביטוח דירה מכסה נזקים שיגרמו למבנה הדירה ואו לתכולה עקב סיכונים שונים. הפוליסה מחולקת

קרא עוד »

ביטוח הנדסי

ביטוח מתחום ביטוחי הרכוש. ענפי הביטוח הכלולים בביטוחים הנדסיים הם: ביטוח שבר מיכני: ביטוח המכסה

קרא עוד »

ביטוח יתר

מצב שבו סכום הביטוח הרשום בפוליסה גבוה מערך הרכוש המבוטח בפועל, או מסכום הנזק המקסימלי

קרא עוד »

ביטוח כפל

מצב שבו קיים ביטוח לרכוש מסוים ביותר מחברה אחת ובתקופות חופפות. במצב כזה, במקרה של

קרא עוד »

ביטוח משכנתא

ביטוח הכולל שני סוגים של ביטוחים: הראשון הוא ביטוח חיים שמטרתו כיסוי גובה ההלוואה שנלקחה מהבנק. חברת הביטוח

קרא עוד »

ביטוח עדיף

פוליסות לביטוח חיים, המשלבות בין חסכון לריסק בהתאם לתמהיל שבחר המבוטח. חלק מהפרמיה מיועד לצורך

קרא עוד »

ביטוח רפואי

ביטוח המכסה הוצאות הכרוכות בקבלת טיפולים ושירותים רפואיים, כגון: תרופות, ניתוחים בארץ ובחו"ל, טיפולים מיוחדים

קרא עוד »
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות