ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

תביעות דירה

הגעת לדירתך והבחנת כי גנבים פרצו לדירה, גרמו נזקים לדירה וגנבו פריטים בעלי ערך? נגרמו נזקי מים למבנה ולתכולה, או נגרמו נזקי אש למבנה ולתכולה?

אל תחשוב פעמיים – התקשר מיד ל"נתן יוכל"

הצוות המקצועי ידריך אותך במדויק כיצד עליך לפעול. שמאי רכוש יתאם עימך מועד לבדיקת הנזקים בדירתך ולאחר בירור הנזקים והיקפם, יכתוב דו"ח מתאים אשר יועבר לחברת הביטוח

ליתר ביטחון, חשוב שתדע: צוות הסוכנות מעורב בכל שלב ושלב בתביעתך עד לסיומה. הכל לשביעות רצונך המלאה.

סוגיות ושאלות הקשורות לתביעות דירה (ביטוח דירה):

  1. יש לי פגיעה ברכוש, מה עכשיו?
  2. הדירה ניזוקה קשות עקב נזקי טבע כיצד תובעים את חברת הביטוח?
  3. כיצד עלי להגן על הבית שלי מפני נזק נוסף?
    האם הנזק שלי יהיה מכוסה על ידי חב' הביטוח?
  4. מה אני צריך לעשות אם בדירה יש נזק מים?
  5. האם אוכל להשתמש בבעלי מקצוע מטעמי?
  6. כיצד מבוצע התשלום לבעלי המקצוע?
  7. מה עליי לעשות באם אין אפשרות מגורים בדירה שלי?
  8. נגרם נזק לשכן, מה עליי לעשות?
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות