ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

תביעות רכוש

כבעל עסק אתה חשוף לסיכונים רבים. למשל, פריצה לעסק הגורמת לנזק רב ולגניבה של מלאי עסקי ופריטי תכולה שונים; עובד שנפצע, או גרימת נזק לגוף או לרכוש צד שלישי; נזקי אש או נזקי טבע; או…

אתה יודע מה? במקום לתאר ולספר, כדאי שתתקשר עוד היום ל"נתן יוכל" – ותקבל את המידע המדויק כיצד עליך לפעול, בכל אירוע ואירוע.

כך, לדוגמא, בתביעות רכוש, שמאי רכוש יתאם עימך מועד לבדיקת הנזקים. במעמד הביקור, יחליט השמאי מה הן הפעולות הנוספות הנדרשות לבירור התביעה.

בתיאום עם חברת הביטוח רשאי השמאי למנות מומחים נוספים לבדיקות שונות כגון: מומחה למערכות אזעקה, חוקר שריפות, מהנדס, חוקר, רואה חשבון וכן בעלי מקצוע נוספים רלוונטיים לנזק. לאחר בירור הנזקים והיקפם, הוא יכתוב דו"ח מתאים אשר יועבר לחברת הביטוח.

ליתר ביטחון, חשוב שתדע: צוות הסוכנות מעורב בכל שלב ושלב בתביעתך עד לסיומה. הכל לשביעות רצונך המלאה.

סוגיות ושאלות הקשורות לתביעות רכוש (ביטוח בית עסק):

 • אירעה פריצה לבית העסק מה עושים כעת? 

 • יש לי פגיעה ברכוש כיצד פועלים בדחיפות?

 • נגרם נזק למכונה המשביתה קו ייצור מה עלי לעשות?

 • נגרמו נזקי מים למלאי העסקי האם מותר לסדר ?

 • כיצד ניתן להגן על בית העסק מפני נזק נוסף?

 • מכונית פגעה במבנה בית העסק האם נגיש תביעה כנגד בעל הרכב?

 • נגרם לתכולה נזק רב כתוצאה מעשן ופיח עקב נזק אש מבית עסק סמוך מה עושים?

 • האם אוכל להשתמש בבעלי מקצוע מטעמי?

 • עובד נפצע בזמן עבודתו כיצד לפעול?

 • לקוח הגיע למפעל, מעד ונחבל אנו מבקשים לקבל הנחיות?

 • התקבלה בחברתנו תביעת גוף מה עלינו לעשות?

מיגון ואבטחה אלקטרונית

על מנת לסייע ללקוחותיה לכל אורך תקופת הביטוח ובפרט בעת נזק, ובעקבות גידול דרמטי בשנים האחרונות בנזקי פריצה ו/או אש, סוכנות "נתן יוכל" פועלת בתחום ביטוחי הרכוש בדירות ובעסקים עם מומחי מיגון ואבטחה אלקטרונית. פעילות זו כוללת שירותי ייעוץ בתחומי המיגון, אבטחה אלקטרונית, שחזור אירועי פריצה ואש, חוות דעת מקצועית וסקרי סיכונים. 

מכיוון שחברות הביטוח פועלות על מנת להקטין מהותית את הסיכונים, הן דורשות על-פי רוב כי ברכישת פוליסה לביטוח עסק יבוצע סקר מיגונים. כל דרישות הסוקר למיגונים והיותם במצב תקין וכשיר, יכללו ברשימת הפוליסה ויהוו תנאי מוקדם לקיום הביטוח/עמידה בתנאי הפוליסה בעת תשלום תגמולי ביטוח. כלומר, נדרשת חובת התאמה מדויקת בנוסח המצוין בדף הרשימה של הפוליסה לבין אמצעי המיגון הקיימים בפועל בדירה ו/או בבית העסק.

מה קורה בעת נזק? מרגע האירוע – מועד קרות מקרה הביטוח – ועד קבלת הפיצוי בגין הנזק שנגרם, מתייצבים מול המבוטח כוחות רבים ומיומנים, שכל מטרתם הינה לבדוק האם המבוטח עמד בתנאי הפוליסה והאם ניתן להפחית את חבות המבטח ו/או לצמצם את גובה הנזק. השיטות הן רבות ומגוונות, בין אם בדרך של שימוש "באותיות הקטנות" בפוליסה ובין אם על ידי הפעלת מומחה לאזעקות, חוקרים, חוקרי שריפות ורואה חשבון. יצוין כי אותם חוקרים מקבלים את שכרם מחברת הביטוח ומיומנים בזיהוי החוליה החלשה בתביעה ואיתור הבסיס בגינו תידחה או תצומצם למינימום חבות המבטח.

מול אנשי מקצוע מיומנים אלו ניצב המבוטח. ידוע לכל כי תביעות מבוטחים לא אחת נידחות על ידי חברות הביטוח ומבוטחים רבים אף נאלצים להתפשר בתביעתם הכספית. "נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" חושבת כי אפשר אחרת ועושה הכול כדי למנוע אפשרות של דחיית התביעה או הגעה לפשרה, שהינה הדרך הקלה ביותר, אולם לא בהכרח המשתלמת והמיטבית עבור המבוטח. לכן, הסוכנות מטפלת בתביעות של מבוטחיה בעזרת יועצים ומומחים פרטיים ל מיגון ואבטחה אלקטרונית. 

בעת נזק, שמאי מטעם חברת הביטוח יגיע לבית העסק. השמאי יבדוק איתכם את נסיבות האירוע, יאסוף ממצאים כדי להשוות את המציאות עם תנאי הפוליסה, יבצע צילומים ויבקש את חתימתכם על הרשימות שעשה. השמאי יאמוד את היקף הנזקים ויבקש תביעה כספית מפורטת. כמו כן, הוא יבדוק את אמצעי המיגון וישווה אותם עם אמצעי המיגון הפיזיים והאלקטרוניים שנדרשו על ידי חברת הביטוח ואשר מצוינים בפוליסת הביטוח

במקרה של פריצה יזמן השמאי – לבקשת חברת הביטוח ובתיאום עימה – מומחה למערכות אזעקה. בכדי להימנע ממצב של "אי שיויוניות" ועל מנת לא להיקלע לקשיים שמערימות חברות הביטוח בתשלום תגמולי הביטוח, אנחנו נדאג כי מיד יגיע לאירוע, במקביל, גם מומחה פרטי מטעמכם, שידאג למלוא זכויותיכם ולמלוא תגמולי הביטוח על פי פוליסת הביטוח שבידיכם. המומחה ילווה ויפקח, ובמידת הצורך יסתור את טענות המומחה מטעם חברת הביטוח, תוך הכנת חוות דעת נגדית.

חשוב לדעת, חשוב לזכור! על מומחה חברת הביטוח להעמיד ראיות התומכות במסקנותיו ומאידך, על המומחה הנגדי להטיל ספק סביר במסקנות אלו ודרך קבלתן.

שמאות רכוש פרטי

"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" פועלת בתחום תביעות ביטוחי הרכוש בשיתוף פעולה עם שמאים פרטיים מומחים בתחומם.

נזקים קורים כל העת ובשנים האחרונות, אנחנו עדים לגידול דרמטי בנזקי פריצה ו/או אש המתרחשים בדירות ובבתי עסק. אירוע הנזק הוא זמן קשה ביותר עבור המבוטח, והוא נזקק ברגע זה לכוחות המיטבים שיעמדו לרשותו.

מכיוון שחברות הביטוח פועלות על מנת להקטין מהותית את הסיכונים, הן דורשות על-פי רוב כי ברכישת פוליסה לביטוח עסק יבוצע סקר מיגונים. כל דרישות הסוקר למיגונים והיותם במצב תקין וכשיר, יכללו ברשימת הפוליסה ויהוו תנאי מוקדם לקיום הביטוח/עמידה בתנאי הפוליסה בעת תשלום תגמולי ביטוח. כלומר, נדרשת חובת התאמה מדויקת בנוסח המצוין בדף הרשימה של הפוליסה לבין אמצעי המיגון הקיימים בפועל בדירה ו/או בבית העסק.

מה קורה בעת נזק? מרגע האירוע – מועד קרות מקרה הביטוח – ועד קבלת הפיצוי בגין הנזק שנגרם, מתייצבים מול המבוטח כוחות רבים ומיומנים, שכל מטרתם הינה לבדוק האם המבוטח עמד בתנאי הפוליסה והאם ניתן להפחית את חבות המבטח ו/או לצמצם את גובה הנזק. השיטות הן רבות ומגוונות, בין אם בדרך של שימוש "באותיות הקטנות" בפוליסה ובין אם על ידי הפעלת מומחה לאזעקות, חוקרים, חוקרי שריפות ורואה חשבון. יצוין כי אותם חוקרים מקבלים את שכרם מחברת הביטוח ומיומנים בזיהוי החוליה החלשה בתביעה ואיתור הבסיס בגינו תידחה או תצומצם למינימום חבות המבטח.

מול אנשי מקצוע מיומנים אלו ניצב המבוטח. ידוע לכל כי תביעות מבוטחים לא אחת נידחות על ידי חברות הביטוח ומבוטחים רבים אף נאלצים להתפשר בתביעתם הכספית. "נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" חושבת כי אפשר אחרת ועושה הכול כדי למנוע אפשרות של דחיית התביעה או הגעה לפשרה, שהינה הדרך הקלה ביותר, אולם לא בהכרח המשתלמת והמיטבית עבור המבוטח. לכן, הסוכנות מטפלת בתביעות של מבוטחיה בעזרת יועצים גם בתחום שמאות הרכוש הפרטי.

"נתן יוכל" מלווה באופן צמוד את מבוטחיה במהלך כל תביעה, מדריכה ומטפלת באופן אישי בכל שלבי התביעה ופועלת ביעילות לפיתרון המהיר של תביעת הביטוח בצורה הגונה וישרה. בנזקים גדולים יחסית, הסוכנות ממליצה לכלל מבוטחיה לקבל ייצוג מקצועי משמאי רכוש פרטי. זהו ייצוג העוזר למבוטח לשמור על זכויותיו המלאות על פי תנאי הפוליסה. באופן שכזה התביעה תנוהל ותטופל בצורה יעילה, מהירה ועניינית מול שמאי ומומחי חברת הביטוח, עד לסיומה, קבלת פיצוי כספי מחברת הביטוח ואפשרות לשיקום הנזק.

חשוב להדגיש: מינוי שמאי רכוש פרטי מטעם המבוטח בלבד יבטיח את ייצוגו במהלך תביעתו מול חברת הביטוח, מול שמאי מטעם חברת הביטוח וכן מול גורמים נוספים המעורבים בתביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...