ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוחים לעסק ולתעשיה

העסק שלנו הוא להגן על העסק שלך

בית העסק, המפעל או המשרד שלך עלול להינזק כתוצאה מנזקים רבים. פריצה, חבלה בזדון, שריפה, התפוצצות, פגעי טבע ונזקים נוספים עלולים להסב לו נזקים כבדים. מדובר למעשה הן בזקים ישירים והן בזקים עקיפים. משמעות הדבר היא אחת: פגיעה בפעילות העסקית השוטפת ועד להשבתה מלאה. בנוסף לכך, במידה ונגרם לעובד החברה נזק לגוף או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה, עלול העובד לתבוע את המעסיק. כן עלול לתבוע את החברה כל אדם אחר במידה ולטענתו נגרמו לו נזקים לגוף או לרכוש.

"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" מטפלת במערך הביטוחים של מפעלים וחברות מסחריות ותעשייתיות מתחומים שונים, ביניהם: בתי מלאכה, משרדים, חנויות ומרכזי לימוד. הסוכנות מעניקה מגוון כיסויי ביטוח המותאמים לצרכים והפעילויות השונות של בית העסק, לצורך הגנה מלאה בעת נזקים.

הפתרונות הביטוחיים הניתנים על-דינו כוללים כיסויים בתחומים רבים המאפיינים את הסיכון לו חשוף המבוטח בתחום עיסוקו, כגון: ביטוחי אובדן רווחים, ביטוחים ייעודיים למשרדים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח עבודות קבלניות ורכוש בהקמה, ביטוחי חבות מיוחדים בין היתר אחריות נושאי משרה ודירקטורים, אחריות מוצר, אחריות מקצועית ועוד.

ביטוחים שעשויים לעניין אותך

ביטוח סייבר Cyber

כבעל עסק, הנך מבטח את עסקך כנגד סיכוני אש, פריצה, התפוצצות, נזקי טבע וכנגד סיכונים נוספים. חלק בלתי נפרד מכל הפעולות העסקיות היומיומיות, מבוססות טכנולוגיה

קרא עוד »