ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוחי אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית הינו ביטוח המכסה את חבותו של בעל מקצוע בגין כשל בביצוע חובתו המקצועית. מדובר ב"היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות, טעות או השמטה", ותוצאתו תגרום נזק לצד שלישי, לקוחו של בעל המקצוע, או אחר.

ביטוח אחריות מקצועית מושתת על מחויבות חוזית הקיימת כלפי הלקוח ובין עילות התביעה האפשריות הנכללות אף הפרתו של חוזה זה. ביטוח אחריות מקצועית מכסה נזקים כספיים הנגרמים לצד שלישי ובדרך כלל הוא נערך על בסיס תביעות שהוגשו במשך תקופת הביטוח ולא על בסיס אירוע.

בהתאם לפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, חברת הביטוח תשפה את בעל המקצוע בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני כל תביעה לפיצוי בגין מקרה הביטוח.

יצוין כי ביטוחי האחריות המקצועית הם רבים ומגוונים. בשנים האחרונות גברה המודעות לביטוח אחריות מקצועית זאת בשל גידול מתמיד בהגשת תביעות נגד אנשי מקצוע. בין ביטוחי האחריות המקצועית ניתן למצוא ביטוח אחריות מקצועית לבעלי מקצועות חופשיים, כגון ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין, ביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון, ביטוח אחריות מקצועית לשמאי מקרקעין, ביטוח אחריות מקצועית למתווכים, ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים, ביטוח אחריות מקצועית ליועצים, ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים, ביטוח אחריות מקצועית לנותני שירותים ועוד.

יש הבדלים בין אחריות מקצועית של בעל מקצוע חופשי העוסק בייעוץ ונותן חוות דעת, לבין זו של בעל מלאכה הנותן שרות פיזי. מקצועות חופשיים ניתן לכסות כנגד כל סוג נזק – גם פיזי וגם ממוני. בעל מקצוע ניתן לכסות רק כנגד נזק פיזי ממשי לגוף או לרכוש. במקצוע חופשי אופי הנזק מכל סוג כמעט תמיד נובע מתהליך מתמשך. קשה לשים את האצבע על המועד המדויק בו ההחלטה נעשתה או הייעוץ התחיל והסתיים וכמעט תמיד הנזק הינו ממוני. אצל בעל מקצוע הנזק הוא תמיד תאונתי. בסיס הביטוח למקצוע חופשי הינו על בסיס הגשת התביעה ואילו אצל בעל מקצוע הוא בדרך כלל על בסיס קרות האירוע, כאמור לעיל. כאשר מדובר בבעלי מקצוע, הפוליסה היא בדרך כלל פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי עם הרחבה מתאימה.

ביטוח אחריות מקצועית לפי סוג עיסוק

 מקצועות חופשייםבעלי מלאכה
סוג הנזקמכל סוג (כולל נזק ממוני גרידא)נזק פיזי ממשי לגוף או לרכוש
איפיונומכל סוג, למעט אי יושרתאונתי בלבד
בסיס הביטוחבדרך כלל, בסיס תביעות שהוגשובדרך כלל, בסיס אירועים שאירעו
פורמט הפוליסהפוליסה לביטוח אחריות מקצועיתכהרחבה לפוליסה הכללית לביטוח חבות כלפי צד שלישי

בסיס הביטוח – הינו על בסיס תביעות המוגשות במשך תקופת הביטוח. מעשה הרשלנות, צריך לקרות במשך תקופת הביטוח או בתקופה הרטרואקטיבית המוסכמת. על פי רוב, יסכימו מבטחים לתקופה למפרע כמתבקש על ידי המבוטח ובלבד שבמשך תקופה זאת נערכו למבוטח פוליסות על בסיס תביעות שהוגשו. ניתן להרחיב את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ולכלול בה סעיף גילוי מאוחר למעשי רשלנות שנעשו במשך תקופת הביטוח. סעיף זה מכסה תביעות שעילתן מעשה רשלנות שאירע במשך תקופת הביטוח, גם אם הוגשו במשך ששה חודשים לאחר תום הפוליסה ובלבד שלמבוטח לא נערך ביטוח אחר המכסה אותה חבות. גם לאחר פרישה מהמקצוע חשוב כי לבעל המקצוע תהיה פוליסה תקפה לביטוח אחריות מקצועית בגין העבר.

חריגים – הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית כוללת חריגים אחדים, חלקם חריגים מוחלטים וחלקם כאלה שניתן לבטלם (buy back). בין החריגים המוחלטים מצויה הסתייגות מכל תביעה הנובעת מאי יכולתו של המבוטח לסלק את חובותיו או חריג ערבות אישית או חריג המתייחס לנושא משרה בתאגיד.

הפוליסה אינה מכסה נושאי משרה בתאגיד שגרמו לנזק לצד שלישי כלשהוא עקב מעשה או מחדל במהלך עבודתם המוגדרת כנושאי משרה בתאגיד. דהיינו לדוגמא, אם בדירקטוריון התאגיד משרת עו"ד והוא נתבע במסגרת החלטה מסוימת שהחליט כחבר דירקטוריון, לא יהיה לכך כיסוי בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית. הכיסוי הביטוחי קיים בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה.

הפוליסה כוללת חריגים נוספים, הניתנים לביטול, בהסכמה מראש עם חב' הביטוח כגון: חריג הוצאת דיבה או שם רע, אי יושר עובדים, אובדן מסמכים. כן ניתן להרחיב את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית להרחבות מוסכמות מראש מול חברת הביטוח כגון: אחריות אישית, חריגה מסמכות, אחריות שילוחית, קבלנות משנה, שותפים/בעלי מניות.

"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" עורכת ביטוחי אחריות מקצועית גם למקצועות הבאים: חשמלאים, טכנאי אלקטרוניקה, מהנדסי חשמל, טכנאי, הנדסאי מכונות, טכנאי מחשב, טכנאי שיניים, אופטיקאי/אופטומטריסט, אחים, גרפיקאי, דיאטנית, חובשים, מנהלי חשבונות, יועצים עסקיים/כלכליים, יועץ ארגוני, יועצי מס, מבקרי פנים, מגשרים, מדריכי טיולים/מורי דרך, מהנדסים – מהנדסי תעשיה וניהול, מהנדסי אלקטרוניקה, מהנדסי תנועה, מהנדסי מכונות, שיננית, פסיכולוגים, פסיכולוג קליני, קלינאי תקשורת, רוקחים, וטרינרים (חיות מחמד), יועץ ביולוגי, מאמן אישי ( coaching), מטפל בעזרת בעלי חיים, ספרים, עובד סיעודי, פיסיותרפיסטים, קוסמטיקאיות, מדריכי ספורט, מדריכי חדר כושר, מדריכי תנועה ומחול, מורים לאומניות לחימה, מורים לחינוך גופני, מורים לריקוד, מדריכי התעמלות, מדריכי שחייה, מורים לנהיגה, מעצבי פנים, צלם, שמאי רכב.

ביטוחים שעשויים לעניין אותך