ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות מקצועית למקצועות חופשיים

ביטוח אחריות מקצועית לבעלי מקצועות חופשיים, הינו ביטוח המעניק כיסוי ביטוחי במקרים של תביעות נזיקין מצד שלישי, כתוצאה מהפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב, אשר מקורה ברשלנות, מחדל, טעות או השמטה במסגרת העיסוק המקצועי.

למי מיועדת הפוליסה ?
הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מיועדת לכל "בעל מקצוע חופשי". "מקצוע" דורש הכשרה מקצועית נרחבת. תעודת הסמכה/אישור השכלה רלוונטי לעריכת הביטוח.
"בעל מקצוע חופשי" חשוף לתביעות נזיקין בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או טיפול חסר (השמטה), מחדל או רשלנות מקצועית שנגרמו בתום לב.

מהם עיקרי הפוליסה ?
הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית לבעלי מקצועת חופשיים לסוגיהם השונים כמפורט מטה, מעניקה לך הגנה משפטית בשל תביעות מצד שלישי הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, טעות או השמטה שנעשו בתום לב בנושאים שונים בתחום עיסוקך.

הכיסוי הביטוחי הינו עד לסכום שנקבע בהסכמה מראש בינך ובין חב' הביטוח כגבולות האחריות הנקובים ברשימת הפוליסה אשר מציין את גבולות האחריות המירביים למקרה/לנזק ולכל הפיצויים משך תקופת הביטוח במקרה של תביעה שתוגש כנגדך.

בסיס הביטוח: הביטוחי הינו על בסיס "הגשת תביעה" –  claims maid basis

כלומר פוליסת הביטוח מכסה אחריות בשל תביעה אשר תוגש כנגדך לראשונה (ותימסר לחברת הביטוח) בתוך תקופת הביטוח (ולא על בסיס אירוע !) ובכל מקרה לא תחול על חברת הביטוח אחריות כלשהי לפי הפוליסה בגין כל תביעה שתוגש כנגדך והנובעת ממקרה ביטוח שאירע או נטען שאירע לפני התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה.

חשוב ביותר: בביטוח מסוג זה יש חשיבות לרצף הביטוח על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי במקרה של תביעה.
בנוסף, הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית כוללת כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו.

אילו הרחבות ניתן להוסיף לפוליסה ?

 • הרחב הוצאות הגנה בהליכים פליליים: חברת הביטוח תעמיד על חשבונה למבוטח ששמו נקוב בדף הרשימה של הפוליסה או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים, שיוגשו בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, שאירע בתקופת הביטוח על פי פוליסת הביטוח.
 • כיסוי בגין אובדן מסמכים: הפוליסה מורחבת לכסות את המבוטח עקב תביעה שתוגש כנגדו וזאת עקב אבדן מסמכים.
 • הרחב הוצאת דיבה: הפוליסה תורחב לשפות את המבוטח בגין תביעה כנגדו עבור השמצה או דיבה או שם רע או לשון הרע במסגרת עיסוקו יועץ כלכלי.
 • הרחב תקופת גילוי: הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין דרישה או תובענה, אשר הוגשה לראשונה כנגדו במשך תקופת הגילוי הנקובה בדף הרשימה של הפוליסה, לאחר מועד ביטול הביטוח או תום תקופת הביטוח, בהתאם למקרה, עקב מקרה ביטוח, שאירע במשך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה.
 • הרחב בגין אי יושר עובדים: הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח בגין אי יושר, תרמית או מעילה באמון של עובדו/עובדיו, שנעשו שלא בידיעתו.

כבעל מקצוע חופשי חשוב שתדע כי הנך חשוף לתביעה מצד שלישי כתוצאה מהפרת חובתך המקצועית שנעשתה על ידך בתום לב, עקב רשלנות, טעות או מחדל.  נזק שיגרם על ידך ללקוח או לכל צד שלישי עשוי להיות בסכום גבוה. לא מן הנמנע כי הלקוח יגיש תביעה כנגדך בגין כלל הנזקים הכספיים שנגרמו לו. הפתרון המושלם להתגוננות מפני תביעות שיוגשו כנגדך הינו באמצעות פוליסה ביטוח אחריות מקצועית אשר תעניק לך כיסוי ביטוחי מקיף תואם את עיסוקך.

לאילו מקצועות ותחומי עיסוק ניתן לערוך ביטוח אחריות מקצועית לבעלי מקצועות חופשיים ?

"נתן יוכל ביטוח פנסיה ופיננסים" עורכת ביטוחי אחריות מקצועית גם למקצועות הבאים:  (לפי סדר א"ב):

 • אופטיקאי / אופטומטריסט, אחים
 • גרפיקאי
 • דיאטנית
 • הנדסאי מכונות
 • וטרינרים (חיות מחמד)
 • חשמלאים, חובשים
 • טכנאי, טכנאי אלקטרוניקה, טכנאי מחשב, טכנאי שיניים
 • יועץ עסקי / יועץ כלכלי, יועץ ארגוני, יועץ תוכנה, יועץ מחשוב, יועץ מס, יועץ ביולוגי, יועץ (בעל תעודת הסמכה).
 • מהנדסי חשמל, מהנדסי אלקטרוניקה, מנהל חשבונות, מאמן אישי (coaching)
 • מבקר פנים, מגשרים, מטפל בעזרת בעלי חיים, מדריכי ספורט, מאמן ספורט – משחקי כדור, מאמן מדריכים לאומנויות לחימה (מדריך אייקדו, מדריך ג'ודו, מדריך קארטה, מדריך ג'וגיטסו, מדריך קפוארה, מדריך צ'יקונג, מדריך טאי צ'י) מדריך לתנועה, מדריך לריקוד, מדריך למחול, מדריכי חדר כושר, מדריך/מאמן פילאטיס, מורים לחינוך גופני, מורים לריקוד, מדריכי התעמלות, מאמן / מדריך שחייה ואו התעמלות מים, מורים לנהיגה, מעצבי פנים
 • ספרים / מעצבי שיער (מספרות)
 • עורכי דין, עובד סיעודי
 • פסיכולוגים, פסיכולוג קליני, פיסיותרפיסטים
 • צלם
 • קליני, קלינאי תקשורת, קוסמטיקאיות
 • רואי חשבון, רוקחים
 • שמאי מקרקעין, שמאי רכב, שיננית

ב "נתן יוכל ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי  וזאת במקביל למתן שירות ויעוץ אישי, איכותי, מהיר ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות