ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח בתים משותפים

בית משותף פירושו מבנה המשמש למגורים, חנויות, משרדים ומחסנים המהווה בית משותף כאמור בחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969. דיירי הבית המשותף, בעלי דירות וגם או שוכרי דירות בבית המשותף, חשופים לסיכונים הנובעים מהבעלות ו/או מהשימוש ברכוש המשותף.

מהו רכוש משותף ? 

רכוש משותף הינו כל חלקי הבית המשותף, חוץ מהחלקים הרשומים כדירות והחלקים שהוצמדו לדירות. זאת לרבות: הגגות, מקלטים, שערים, גדרות, דלתות כניסה, לוחות חשמל, הקירות החיצוניים, חדרי המדרגות, מעליות, משאבות, גנרטורים, חניונים וכן מיתקני הסקה למים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו שהם בתחומי דירה מסויימת.

מדוע עלי להשתתף בביטוח מבנה לבית משותף, בו בזמן שערכתי ביטוח למבנה הדירה ?

ביטוח מבנה לדירה שלך מבטיח לך כיסוי להחזרת הדירה שלך לקדמותה. כלומר, מימון לבנייתה מחדש. אולם, אם לא לכל הדיירים בבניין שלך יש ביטוח מבנה והבניין חלילה נהרס ברעידת אדמה או בכל נזק טוטאלי אחר, אזי ייתכן מצב לפיו לא יהיה מימון מספיק לבניית הבניין מחדש. ביטוח מבנה במסגרת ביטוח בתים משותפים מבטיח לכל דיירי הבניין את בנייתו מחדש. לכן, חשוב לרכוש ביטוח בתים משותפים בנוסף לביטוח דירה.

אלו הם הסיכונים להם חשופים בעלי הדירות ו/או שוכרי הדירות בבית משותף ?

הסיכונים העיקריים מתחלקים לשניים:

 1. מבנה הבית 
  • נזקים לרכוש המשותף כתוצאה מהסיכונים הבאים:
  • אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה.
  • התפוצצות או התלקחות.
  • רעידת אדמה.
  • נפילת כלי טיס.
  • סערה לרבות גשם, שלג וברד שבאו בשעת סערה.
  • גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לכך וכן פעולות זדון.
  • פגיעת כלי רכב.
  • התקהלות אסורה והתפרעות.
  • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני.
  • הימלטות או דליפה של מים, נפט, סולר, או כל נוזל אחר מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הרכוש המשותף לרבות התבקעות או עליה על גדותיהם של דוודים וצנרת.
  • שבר תאונתי לשמשות קבועות ומראות הנמצאות בחלקים המשותפים של המבנה.
 2. חבויות הבית
  • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין אירוע תאונתי שגרם להיזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי נפשי או שכלי לצד שלישי וכן היזק לרכוש צד שלישי. במידה ואורח בבנין או כל אדם אחר נפגע, או רכושו נפגע, ביטוח זה מכסה את דיירי הבניין הן בעבור תשלום פיצוי כספי לצד ג' והן בעבור הוצאות משפטיות במקרה של תביעה.
  • ביטוח חבות מעבידים בגין אירוע שגרם להיזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי נפשי או שכלי לאחד מעובדי הבית המשותף (מנקה מדרגות, גנן וכו') הנמצא בשרותו הישיר והמקבל שכרו ממנו ואשר נציגות הבית המשותף חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי עבורו. באם נפצע עובד שכזה, הוא עשוי להגיש תביעה כנגד דיירי הבניין. ביטוח זה מכסה את דיירי הבניין הן בעבור הוצאות הפיצוי הכספי לעובד והן בעבור הוצאות משפט.

להלן כיסויי הביטוח בהתאם לפוליסה לביטוח הבית המשותף באמצעות "נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים":

הפוליסה לביטוח הבית המשותף רחבה בהיקפה ובנוסף, בעלת הרחבים ייעודיים לבתים משותפים, במחיר אטרקטיבי ביותר. כמו כן ניתן במידת הצורך לרכוש כיסויי ביטוח נוספים. בין היתר מדובר בביטוח שבר מיכני למתקני הבית המשותף, כגון מעליות, ציוד הסקה, מתקן מיזוג אוויר, ביטוח כספי הבית וביטוח לנוסעים במעלית.

ב"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי – וזאת במקביל למתן שירות אישי, איכותי ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות