ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח חבויות וסיכונים מיוחדים

כמו כל ביטוח, גם ביטוחי חבויות נועדו להסיר מן המבוטח – בעל רכוש, קבלן, איש מקצוע, יצרן, סיטונאי, קמעונאי ואחרים – את הנטל הכספי הרובץ עליו בעטיו של אירוע מבוטח.

חשוב שתדע כי בביטוחי רכוש החשיפה מוגדרת וידועה, ושווה לסכום הביטוח (הנקוב בפוליסה). בביטוחי חבויות החשיפה שלך בלתי ידועה ועל כן היא דורשת משנה זהירות בהיקף הכיסוי הביטוחי.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות