ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח חובה לרכב

פוליסת ביטוח חובה מכסה נזק גוף שנגרם לנהג, לנוסעים ולהולכי רגל אשר נפגעו כתוצאה משימוש בכלי הרכב, בהתאם

הפוליסה מיועדת

 • לרכב פרטי
 • לרכב מסחרי
 • לכל רכב מנועי
 • הפוליסה מכסה את כל הנוהגים ברכב, בכפוף למגבלות הרשומות בתעודה.
 • הכיסוי לביטוח חובה הינו כיסוי הנדרש על פי החוק עבור כל כלי רכב הנע על כבישי מדינת ישראל.

הפוליסה

הפוליסה מכסה נזקי גוף לנהג, לנוסעים ולהולכי רגל שנפגעו כתוצאה משימוש ברכב וכוללת כיסוי/פיצוי בשל נזק גוף שנגרם בתאונת דרכים לנהג, לנוסעים ולהולכי רגל שנפגעו. הכיסוי/הפיצוי כולל:

 • הוצאות רפואיות ואחרות (בהתאם לצורך).
 • אובדן השתכרות (עד פי 3 מהשכר הממוצע במשק).
 • כאב וסבל.
 • במקרה מוות – יינתן פיצוי לעיזבון או לתלויים (בגין אבדן תמיכה של המנוח).
 • ניתן לקבל מקדמות (תשלום תכוף) על חשבון התביעה העיקרית, בגין הוצאות ותשלומים דחופים.

מטרת הפוליסה

 1. לאפשר שימוש ברכב על פי החוק.
 2. לכסות נזקי גוף שיגרמו כתוצאה משימוש ברכב.

מחיר ותשלום 

מחירים ותשלומים נוחים ובהסדרי תשלומים בכרטיס אשראי.

קרנית

במידה ואין אפשרות לתבוע מחברת ביטוח רגילה פיצויים לנפגעי תאונת דרכים, תפצה "קרנית" על נזקי הגוף. זהו תאגיד ציבורי שהוקם מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975. חלק מפרמיית ביטוח החובה מופרש לקרן, למימון פעולותיה.

"קרנית" מטפלת בנזקי גוף בלבד ומפצה נפגעי תאונות דרכים שאין בידם לתבוע מבטח היכול לפצותם על הנזק והסבל שנגרמו להם. זאת במקרים המנויים בחוק והבולטים בהם:

 • נפגעי תאונות "פגע וברח".
 • נפגעים מרכב שהיה נהוג ע"י נהג חסר רישיון נהיגה, מרכב גנוב, מרכב שנעשה בו שימוש בניגוד לתנאי הפוליסה  (דוגמת עסק של הסעת נוסעים בשכר) ו/או נפגעים ע"י רכב שלא בוטח כחוק (עקב אי תשלום הפרמיה).
 • נפגעים מרכב שהיה מבוטח בחברת ביטוח אשר נכנסה להליכי פירוק.

"קרנית" זכאית לתבוע מהאחראיים לחוסר הביטוח כל סכום ששילמה.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 

פקודת ביטוח רכב מנועי

לחצו למסך מלא

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...