ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח חיים "ג'מבו" למקרה מוות בסכום חד פעמי גבוה

הפוליסה לביטוח חיים ריסק "ג'מבו"  – למקרה מוות מכל סיבה שהיא, מיועדת למעוניינים
בתשלום סכום חד פעמי גבוה באופן מיוחד (גובה הסכום נקבע מראש) במקרה של פטירה.

ביטוח חיים "ג'מבו" נותן לך מענה, בין היתר, במקרים הבאים:

  • צורך לפרוע חובות –  כאשר קיים צורך בקבלת סכום כספי בסכום ידוע מראש במקרה של מות המבוטח על מנת לשלם חובות וכיוצ"ב. לדוגמה, אנשי עסקים אשר להם התחייבויות שוטפות גבוהות במסגרת פעילות עסקית  ומעוניינים כי במקרה של פטירה סכום הביטוח למקרה מוות יכסה את כלל החובות הקיימים. בדרך זו, העיזבון לא ישלם את החובות.
  • בטחון כלכלי במקרה של עבודה מסוכנת או התחייבות כספית גדולה – כאשר קיים צורך זמני  בביטוח (בשל עבודה מסוכנת או התחייבות כספית גדולה).
  • סכום ביטוח חיים מינימאלי לרכישה: 4 מליון ₪.
  •  תום תקופת ביטוח: גיל 70.
  •  תעריף ביטוח חיים: תעריף מוזל לביטוח ריסק – למקרה מוות מכל סיבה, משתנה כל שנה ונקבע לפי גיל המבוטח, מינו והרגלי עישון (מעשן או לא).
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות