ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח חנות בקניון

פוליסה לביטוח חנות בקניון הינה פוליסה לביטוח עסק בעלות נמוכה, מודולארית, לפי בחירת המבוטח, על בסיס "כל הסיכונים" לתכולה. היא מותאמת לצרכים הייעודיים של חנות הפועלת בקניון וכוללת מגוון כיסויים והרחבות ביטוח.

הפוליסה לביטוח חנות בקניון כוללת את הכיסויים שלהלן:

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות