ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח ימי ואווירי

ביטוח ימי, כמו ביטוח אווירי, מכסה את הסחורה הנשלחת במהלך הובלתה. חברות מסחריות העוסקות בייבוא, מפעלי ייצוא של סחורות, חברות לסחר בינלאומי וחברות לשינוע מטענים בארץ ובעולם, מודעות לסיכונים הקיימים בעת ההובלה ונדרשות לביטוחי מטענים בכל דרכי העברה: בים, באוויר, ביבשה.

אופן הביטוח

המטענים יבוטחו בפוליסה פתוחה החל מתאריך מוסכם או בפוליסה לביטוח מטען בודד, על בסיס חד פעמי, אשר תוקפה יסתיים עם הגעת המטען ליעדו.
מומלץ להוסיף לערך הייבוא/ייצוא כ 20% תוספות בגין הוצאות הובלה והוצאות נילוות.

נתונים המשפיעים על עלות רכישת פוליסה לביטוח ימי: 

 •  ארץ היעד של הסחורה המבוטחת בייצוא. קיימות מדינות "חריגות" עם תנאים ותעריפים אחרים.
 • הטובין – סוג הסחורה ואופן אריזתה.
 • עבר ביטוחי.

בעת עריכת ביטוח למטען, נדרש מידע הקשור בביטוח כגון:

 • שם מבוטח
 • אוניה/חברת תעופה
 • נמל/ארץ מוצא
 • יעד
 • שטר מטען
 • שווי מטען
 • תאריך הגעה/יציאה
 • תאור הסחורה ואריזתה
 • האם הסחורה חדשה/משומשת

"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים", פועלת בתחומי הביטוח הימי הבאים:

* ביטוח מטענים (יבוא, יצוא והובלת מטענים בין ובתוך מדינות שונות בחו"ל).
* ביטוח מטענים המובלים בארץ ("סחורה בהעברה").
* ביטוח כלי שיט מסוגים שונים כגון סירות פרטיות או כלי שייט מסחריים.

הפעילות מבוצעת באמצעות "אטלס ביטוחים בע"מ", שהינה המורשית הגדולה בישראל בענף זה של ענק הביטוח העולמי "ללוידס". "אטלס ביטוחים בע"מ" מעמידה לרשות לקוחותיה מערכת להפקה עצמית של תעודות ביטוח ביבוא וביצוא באמצעות האינטרנט.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות