ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח למקרה גילוי מחלת הסרטן

כבר אי אפשר לברוח מזה: החשיפה למחלת הסרטן גוברת ומתעצמת. לצערנו, זוהי מחלה העלולה להימשך שנים רבות ולעיתים כל החיים. מחקרים מוכיחים כי ככל שאנו אוכלים פחות בריא, צוברים משקל יתר ועוסקים פחות בפעילות גופנית, כך גדל הסיכון לחלות בסרטן. לעומת זאת, שמירה על אורח חיים בריא: תזונה נכונה, פעילות גופנית והימנעות מעישון ומאלכוהול, יכולים להקטין את הסיכון לחלות בסרטן בלמעלה מ-50%.

בתקופת המחלה עלול להיווצר קושי כלכלי, שיחייב את המשפחה להתמודד עם מציאות חדשה ולא קלה. לכן, תוכנית הביטוח מקנה פיצוי כספי גדול חד פעמי לעזרת המבוטח ומשפחתו, סכום כספי אשר יסייע בתקופה הקשה, במקרה של גילוי מחלת הסרטן.

  • פיצוי כספי חד פעמי במקרה גילוי מחלת הסרטן עד 350,000 ₪. (במידה ולמבוטח קיימת תוכנית מחלות קשות כמצוין מעלה, סכום הביטוח הכולל הינו 500,000 ₪. לילד המבוטח בתוכנית מחלות קשות לילד, ניתן לרכוש סכום ביטוח עד 350,000 ₪).
  • הפיצוי יינתן בגין גילוי מחלת הסרטן אצל המבוטח במהלך תקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרה (90 יום מתחילת הביטוח), ובתנאי שהמבוטח לא נפטר במשך 30 יום לאחר גילוי מחלת הסרטן.
  • גיל הכניסה לפוליסה: 3-60.
  • תקופת הביטוח: עד גיל 70.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות