ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח למקרה סיעוד ותשישות נפש (כאלצהיימר ודימנציה)

תוחלת החיים מתארכת והרפואה יודעת כיום להאריך את משך החיים, אך איננה מסוגלת לשפר את איכותם. התוצאה – אנשים אשר נקלעים לבעיות רפואיות קשות ולמצב של חוסר יכולת תפקודית ממשיכים לחיות, אך הופכים ל"חסרי ישע" ונזקקים להשגחה צמודה על ידי מטפל צמוד או לטיפול במוסד סיעודי.

מצב סיעודי יכול להיגרם כתוצאה ממחלות, תאונות דרכים, עבודה, טרור וכו'. עלות הטיפול בחולה סיעודי גבוהה מאד, מסתכמת באלפי שקלים בחודש ונדרש מימון כספי רב לכסותה. הגידול העצום בהוצאה גורם להרעה משמעותית בתנאי הזכאות לחולים סיעודיים ומונע אפשרות להעניק פתרון הולם להם ולבני משפחותיהם.

התוכנית לביטוח סיעודי מעניקה למבוטח פיצוי סיעודי במידה והינו נזקק סיעוד בין אם עקב אי תפקוד על פי ADL ובין אם עקב מצב של תשישות נפש כגון מחלות אלצהיימר ודמנציה. היא מיועדת:

 • לגילאי 3 עד 85 המעוניינים בביטוח סיעוד.
 • למעוניינים בבחירה מראש בפיצוי חודשי בעת מקרה סיעודי לתקופה של 3 שנים, 5 שנים או לכל החיים.
 • למעוניינים בתשלום פרמיה קבועה (צמודת מדד בלבד) לכל אורך חיי הפוליסה אשר נקבעת על פי גיל המבוטח בעת התחלת הביטוח.

התוכנית לביטוח סיעודי מקנה:

 • פיצוי חודשי מלא של גמלת הסיעוד, החל מ- 60 יום לאחר שהמבוטח הפך נזקק לסיוע בביצוע 3 או יותר מן הפעולות: קימה ושכיבה, רחצה, התלבשות והתפשטות, אכילה ושתיה, שליטה על הסוגרים והליכה וכל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי.
 • פיצוי חודשי מלא של גמלת הסיעוד עקב אי יכולת לבצע 2 מן הפעולות המוזכרות לעיל, כאשר אחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים וכל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי.
 • פיצוי חודשי מלא לאחר פגיעה ביכולת הקוגניטיבית וירידה ביכולת האינטלקטואלית (כגון: מחלת האלצהיימר, סניליות) או כאשר קיים צורך בהשגחה מתמדת למניעת היזק עצמי או פגיעה באחרים, וכל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי.
 • פיצוי חודשי מלא למבוטח שהפך לבעל צורך סיעודי עקב תאונת דרכים או תאונת עבודה.
 • פיצוי חודשי מלא למבוטח שהפך לבעל צורך סיעודי, בין אם המבוטח שוהה בביתו או במוסד סיעודי.
 • פיצוי למוטבים במקרה של פטירה בתוך שנה ממועד היות המבוטח נזקק סיעודי (כפוף למס' תנאים: מבוטח 3 שנים לפחות, שולמו דמי הביטוח, חלפה תקופת המתנה והתקבל תשלום גמלה טרם פטירת המבוטח).
 • זכאות לצבירת ערכי סילוק בעת שהפוליסה משולמת.
 • שחרור מתשלום פרמיות כל עוד המבוטח בעל צורך סיעודי.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות