ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח לקוסמטיקאיות ומספרות

הפוליסה לביטוח קוסמטיקאיות ומספרות, הינה פוליסה חדשה, רחבה בהיקפה, בעלות נמוכה ומותאמת למספרות ולקוסמטיקאיות.

תוכנית הביטוח
תוכנית ביטוח חדשה לקוסמטיקאיות ומספרות. תוכנית משולבת לביטוח צד שלישי, אחריות מקצועית וחבות מוצר בעלות אטרקטיבית יותר.
גבול אחריות משותף לכיסוי אחריות מקצועית וחבות מוצר.

נוסח הפוליסה
פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישילחץ כאן .

הכיסוי הביטוחי
הכיסוי הביטוחי מורחב לכלול ביטול סייג 3 ב' מהפוליסה: "אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל איש בשירותו."
ולפיכך לא יחול בנזקי גוף.

בסיס הביטוח
על בסיס אירוע.

חוק
פקודת נזיקין (נוסח חדש).

מקרה ביטוח
אירוע תאונתי שגרם ל:

  • היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.
  • היזק לרכוש.

נזק
מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח, הנובעים ממקור אחד או סיבה מקורית אחת.

גבולות אחריות
ניתן לרכוש גבולות אחריות מקסימליים עד 2 מיליון ₪ לנזק ולתקופה רבות כיסוי לחבות מוצר ולאחריות מקצועית (נזק גוף) עד 1 מיליון ₪ לא תוספת תשלום.

תנאים נוספים:

  • הכיסוי לחבות מוצר הינו בגין שיווק ומכירה ללקוחות פרטיים של מוצרי קוסמטיקה ומוצרי טיפוח לשיער שקיבלו רישיון ממשרד הבריאות ושמיוצרים על ידי חברות העוסקות בייצור מוצרי קוסמטיקה ומוצרי טיפוח לשיער.
  • המבוטחת (קוסמטיקאית, ספרית) בוגרת בית ספר מקצועי מוכר אשר פועל בפיקוח משרד העבודה והרווחה.
  • הכיסוי יחול גם בגין אפילציה, איפור קבוע ופילינג עמוק כנגד פרמיה נוספת ובתנאי שלקוסמטיקאית וותק של 3 שנים לפחות בכל אחד מהתחומים.
  • הטיפול יעשה באמצעים סטריליים וחד פעמיים.
  • מכשירי החשמל המיועדים לטיפול ייבדקו פעם בשנה על ידי חשמלאי מוסמך וכל תיקון נדרש יבוצע לאלתר.
  • החומרים המשמשים לטיפול, מבוקרים ומאושרים על ידי נשרד הבריאות והמכשירים מאושרים לשימוש ונושאי תו תקן.
  • הפוליסה אינה מכסה שימוש במיטות שיזוף וטיפולים בלייזר.

מובהר בזאת כי הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה, אינו מכסה את המבוטח בגין או בקשר עם נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, או עילת תביעה שנוצרה מחוץ למדינת ישראל.

ב "נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי – וזאת במקביל למתן שירות אישי, איכותי מהיר ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות