ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח מזונות בהסכם גירושים

הסכם גירושין הוא הסכם שבמסגרתו בני הזוג מסדירים ביניהם את נושא הגירושין וכן את כל הנושאים הנובעים מהגירושין לרבות: תשלום מזונות, משמורת הילדים והסדרי ראייתם וכן חלוקת הרכוש.

תשלום מזונות הוא תשלום במסגרתו חייב אחד מבני הזוג (בדרך כלל הגבר) בהשתתפות בכלכלתם של הילדים שאצל בן הזוג האחר ולעתים גם בהשתתפות בכלכלתו של בן הזוג האחר.

אך מה יקרה אם חס וחלילה ההורה הנושא בתשלום מזונות נפטר?

במקרה של פטירה חס וחלילה מכל סיבה שהיא – של ההורה המשלם מזונות – יפסקו באחת תשלומי המזונות החודשיים והילדים עשויים להישאר ללא מקור הכנסה וללא הבטחה לעתידם.

על מנת להבטיח שמשפחתך תמשיך לקבל מדי חודש בחודשו את הסכום הדרוש לקיומה וליציבותה הכלכלית, "נתן יוכל" מציעה לך תוכנית ביטוח בגובה הסכום המלא או החלקי של דמי המזונות שנקבעו, בעזרתו תהיו בטוחים גם במקרה מוות של ההורה המשלם. כך תמשיכו לקבל מחברת הביטוח תשלום חודשי בגובה הסכום החודשי אותו ביטחתם ולמשך תקופת הביטוח אותה קבעתם מראש.

תוכנית ביטוח מזונות נותנת לך מענה במקרים הבאים:

  • גמישות: אפשרות להתאים את תקופת הביטוח לפי גילאי הילדים ואת תקופת תשלום המזונות לכל אחד מהם, כפי שנקבעו בהסכם הגירושין.
  • ביטחון: ניתן לקבוע בפוליסה מוטב בלתי חוזר, כך שלא ניתן לערוך בה שינויים ללא הסכמת המוטב.
  • לאישה: מבטיח את השקט הנפשי להמשיך ולהעניק לילדיה את רמת החיים והחינוך המתבקשת במקרה מוות מוקדם חס וחלילה של משלם המזונות.
  • לגבר: הבטחת עתידם וביטחונם הכלכלי של הילדים על ידי יצירת מקור המשך תשלום מזונותיו במצב מוות חס וחלילה.
  • לילדים: שמירה על איכות החיים, החינוך וההשכלה גם במקרה פטירה של ההורה.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות