ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח מחלות קשות לילד

במקרה גילוי מחלה קשה, חס וחלילה, אצל הילד, מתגייסת המשפחה כולה על מנת להעניק לו את הטיפול הטוב ביותר. התגייסות שכזו כרוכה בהוצאות רפואיות בלתי צפויות, שאינן מכוסות על ידי חוק בריאות ממלכתי, קופות החולים והשב"ן (שירותי בריאות נוספים). בתקופה זו ההתחייבויות השוטפות של המשפחה נמשכות ואף מתעצמות, ימי עבודה רבים הולכים לאיבוד ומקורות ההכנסה של המשפחה נפגעים לאורך זמן.

חובתך לפעול ולהבטיח לעצמך ולילדיך את הכיסוי הטוב ביותר. תוכנית הביטוח מסייעת בידך להתמודד עם עלויות הטיפול שנוצרו בגין מחלה קשה של ילדך או אירוע תאונתי חמור. התוכנית מקנה פיצוי כספי חד פעמי, עד לסכום של 200,000 ₪ בעת גילוי אחת מ-14 מחלות קשות בילד המבוטח, או בעת קרות תאונה קשה, לפי הפירוט הבא:

מחלות קשות ואירועים רפואיים קשים – סרטן, סוכרת נעורים, אי ספיקת כליות, השתלות לב, ריאות, כליה, לבלב, מח עצם וכבד, שיתוק מוחלט איבוד גפיים, כוויות קשות.

מחלות זיהומיות קשות – דלקת כבד נגיפית כרונית, דלקת קרום המוח, דלקת המח, שיתוק ילדים, עיוורון, חירשות, ניוון שרירים.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...