ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח משכנתא – ביטוח חיים לסילוק הלוואה במקרה מוות

ביטוח חיים במסגרת ביטוח משכנתא, הוא ביטוח הנותן הגנה למשפחה במקרה פטירת אחד מהלווים בתקופת ההלוואה.

בעת מקרה פטירה חס וחלילה מכל סיבה שהיא, מעבר למשבר רגשי ולכל קושי אחר, קיים קושי רב בהחזר הלוואות שנלקחו בעבר. לכן, בעת רכישת פוליסה לביטוח חיים ייעודית למשכנתא, עול ההלוואות לא יהיו נטל על המשפחה. חברת הביטוח תפרע ותשלם בעבורך את יתרת ההלוואות שנותרו לבנק המלווה.

חשוב לדעת כי בעת לקיחת הלוואה מהבנק עבור רכישת דירה, הבנק מחייב את הלווה לערוך שני סוגי ביטוחים:

  1. ביטוח חיים ייעודי למשכנתא – כנגד ההלוואה שנותן הבנק עבור רכישת הדירה. ביטוח חיים (ריסק) המבוסס על הסיכון למשך תקופת הביטוח ואינו כולל צבירת פרמיות לחיסכון.
  2. ביטוח דירה – הבנק המעניק הלוואה ללקוח, דורש כי הדירה הנרכשת תשמש כבטוחה להבטחת ההלוואה וכן הנפקת פוליסה לביטוח מבנה דירה .

הפוליסה לביטוח חיים לפירעון המשכנתא במקרה מוות נותנת לך מענה במקרים הבאים: 

  • התאמה מראש של סכום הביטוח לתנאי ההלוואה שנטל המבוטח.
  • פירעון מלוא סכום ההלוואה, בתוספת של עד 6 חודשי פיגור בתשלומים (במידה והיו כאלה), לרבות הפרשי ריבית שנוספו לחוב, במקרה של פטירה.
  • התשלום לפוליסה משתנה כל שנה בהתאם לסכום הביטוח (סכום ההלוואה), תקופת ההלוואה ועל פי אחוז הריבית שעל פיו נלקחה ההלוואה.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות