ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח משרד

פוליסה לביטוח משרד הינה פוליסה לביטוח עסק בעלות נמוכה, מודולארית, לפי בחירת המבוטח, על בסיס "כל הסיכונים". היא מותאמת לצרכים הייעודיים של משרדים לבעלי מקצועות חופשיים ולמשרדים מסוגים שונים, וכוללת מגוון כיסויי ביטוח.

הפוליסה לביטוח משרד כוללת את הכיסויים שלהלן:

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...