ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח פנסיוני למנהלים

תוכן עניינים

ביטוח פנסיוני מספק מענה מושלם לכל מי שדואג לגיל הפרישה. חשוב להתכונן לקראת גיל הפרישה כבר עכשיו באמצעות תוכנית מתאימה. אנחנו שומעים חדשות לבקרים על חייהם הקשים והדלים של מאות אלפי קשישים בישראל, שכל קיומם נסמך על הקצבה הזעומה המשולמת להם על ידי המוסד לביטוח הלאומי.

הביטוח הפנסיוני באמצעות "נתן יוכל"נועד להבטיח לכל אחד, הן לאדם שכיר והן לאדם עצמאי, רמת חיים נאותה במקרה של פגיעה במקור הכנסה בעקבות הגיעך לגיל הפרישה או בשל מקרה פטירה חס וחלילה או אובדן כושר עבודה (פנסיית שאירים ופנסיית נכות). הביטוח הפנסיוני מקנה הכנסה חודשית כתחליף למשכורת (הכנסה מעבודה), ומאפשר לך את המשך הפרנסה לאורך שנים. הביטוח מבוסס על חסכון פנסיוני הנצבר בקופת הפנסיה לאורך שנים, ועל כן מומלץ להתחיל את הביטוח הפנסיוני כבר בגיל צעיר על מנת לאפשר צבירה נאותה בתשלומים סבירים.

ביטוח פנסיוני למנהלים

ההגנה הפנסיונית של אדם עובד נועדה להבטיח את הקיום הכלכלי במקרי מוות ונכות, וגם בגיל הפרישה מעבודה. תוכנית לביטוח פנסיוני למנהלים מבטיחה את זכויותיהם הפנסיוניות של השכיר והמנהל, ומספקת מענה מתאים לכל מי שדואג לגיל הפרישה, אך מבקש גמישות מרבית בהבטחת עתידו.

למי מיועדת הפוליסה?

לשכיר במקום עבודה, המעוניין לשמור על זכויותיו הפנסיוניות.
למעביד הרוצה להבטיח את זכויותיהם הפנסיוניות של עובדיו בקופה מוגנת המוכרת כקופת גמל על ידי רשויות המס.

ביטוח פנסיוני למנהלים מיועד לשכירים ומקנה:

הטבות מס מקסימאליות לשכיר במקום עבודתו.
אפשרות בחירה בין מסלולי השקעה שונים בהתאם לבחירת המבוטח, ואף שילוב או החלפה בין המסלולים שונים.
אפשרות להוספת כיסויים ביטוחיים – ביטוח למקרה מוות ואובדן כושר עבודה.

אפשרות לביצוע העברות מקופות גמל אחרות, תוך שמירה על תנאי המס החלים על הכספים וקבלת תנאים מועדפים – מקדמי הקצבה מובטחים גם על כספים אלו, על פי המקדמים הידועים במועד ההעברה, באופן שמגן על המבוטח במקרה של התארכות תוחלת החיים.

קבלת קצבה חודשית למשך כל חיי המבוטח מגיל הפרישה (אך לא לפני גיל 60), ולא פחות מ- 240 תשלומים חודשיים, על פי מקדמי קצבה המחושבים לפי טבלאות תוחלת החיים הידועות נכון למועד ההצטרפות לפוליסה, כך שסכום הקצבה אינו משתנה כתוצאה מהתארכות תוחלת החיים.

תשלום הסכום שנצבר בפוליסה, במקרה של פטירת המבוטח לפני גיל הפרישה, כסכום חד פעמיאו כתשלום חודשי (על פי בחירת המוטבים).
הפוליסה מוכרת כקופת גמל.

חבות פנסיונית לפי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה:

עובדים רבים זכאים לפנסיה מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה הענפים בהם קיימת חובת הפקדה לתנאים פנסיונים:

ענף(הסכם / צו)

סוג פנסיה

הפקדות מעביד

הפקדות עובד

תחילת הפקדות

שמירה ואבטחה – הסכם קיבוצי וצו הרחבה

מבטחים/ביטוח

8.3% לפיצויים

5% לתגמולים

 

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון-באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מלונאות – הסכם קיבוצי – חל על כל המלונות החברים בהתאחדות בתי המלון בישראל.

בצו הרחבה אין חובת הפקדה בגין זכויות פנסיוניות

מבטחים פנסיה מקיפה/ביטוח

12%

5.5%

לאחר 12 חודשים

מי שהתקבל לאחר 1/8/96 – אחרי 9 חודשים

מי שהתקבל מעל גיל 30 – מיום תחילת עבודה

נקיון ותחזוקה – הסכם קיבוצי וצו הרחבה

מבטחים/ביטוח או קרן מוכרת אחרת

8.3% לפיצויים

6% לתגמולים

5.5%

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מי ששולמה עבורו פנסיה במקום עבודתו הקודם – מהיום הראשון.

עובדי תחנות הדלק – הסכם קיבוצי החל על כל המעבידים החברים בהתאחדות הסוכנים בעלי ותחנות הדלק בישראל

בצו הרחבה אין חובת הפקדה בגין זכויות פנסיוניות

מבטחים/ביטוח או קרן פנסיה אחרת לפי הודעת האיגוד הארצי

בעל התחנה 11%

5%

לאחר 3 חודשי ניסיון -באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

הובלת מטענים – הסכם קיבוצי מיום 11/5/2000 – התאחדות בעלי מפעלי תובלה בישראל

בצו הרחבה אין חובת הפקדה בגין זכויות פנסיוניות

קרן פנסיה עתידית

12% ועוד 2.33% השלמת פיצויי פיטורים

5.5%

חל על כל העובדים שאינם מבוטחים

קיים ספק אם חל על עובדים בתקופת ניסיון. אם כן, חל לאחר 11.5 חודשים ניסיון -באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

טכסטיל והלבשה לפי הסכם קיבוצי – חל על כל המעבידים בהתאחדות התעשיינים

בצו הרחבה אין חובת הפקדה בגין זכויות פנס יוניות

יש חובה לפנסיה מקיפה לפי צו הרחבה בתעשייה

מבטחים/ביטוח

מבטחים/ביטוח

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשיה

12%

5.5%

5.5%

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון-באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

פלסטיקה – הסכם קיבוצי וצו הרחבה.

מבטחים/ביטוח

12%

5.5%

לאחר 3 חודשי תקופת ניסיון-באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

גומי – הסכם קיבוצי וצו הרחבה.

מבטחים/ביטוח

12%

5.5%

לאחר 3 חודשי תקופת ניסיון-באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

ייצור נעליים ותפרות הסכם קיבוצי

בצו הרחבה אין חובת הפקדה בגין זכויות פנסיוניות

יש חובה לפנסיית יסוד לפי צו הרחבה בתעשייה

מבטחים/ביטוח

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשי

5.5%

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון-באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

בורסקאות (עיבוד עורות) הסכם קיבוצי וצו הרחבה

מבטחים/ביטוח

12%

5.5%

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון-באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

דפוס וכריכה לוחות אופסט וצינקוגרפיה – הסכם קיבוצי וצו הרחבה

מבטחים/ביטוח

12% לעובד קבוע

6% לעובד זמני

5.5%

בצו ההרחבה – תקופת הנסיון היא של 6 חודשים והפקדות החל מהיום הראשון

בהסכם הקיבוצי לאחר 3 חודשי תקופת ניסיון-באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

דפוס – עיתונים יומיים – הסכם קיבוצי וצו הרחבה

מבטחי/ביטוח ם

12% לעובד קבוע

6% לעובד זמני

5.5%

תקופת הניסיון – 3 חודשים

שילוט והעתקות אור – הסכם קיבוצי החל על מעבידים החברים בהתאחדות המלאכה והתעשיה באיזור הצפון

מבטחים/ביטוח או קרן פנסיה או ביטוח מנהלים לקצבה

12%

5.5%

בהסכם הקיבוצי- ההפקדות הן לאחר 24 חודשי תקופת נסיון וללא הפקדה רטרואקטיבי

קרטון ואריזה -הסכם קיבוצי החל עלמפעלים החברים בהתאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

מבטחים/ביטוח

12% לעובד קבוע

6% לעובד זמני

5.5%

תקופת הנסיון – 3 חודשים

קרטון ואריזה – הסכם קיבוצי החל על מפעלים החברים בסקצית הקרטונג' של התאחדות התעשיינים

מבטחים/ביטוח

12%

5.5%

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון-באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

קרטון ואריזה – צו הרחבה עד 20 עובדים

בצו ההרחבה למפעלים מעל 20 עובדי אין חובת הפקדה לפנסיה

מבטחים/ביטוח

12% לעובד קבוע

6% לעובד זמני

5.5%

תקופת הנסיון – 3 חודשים

בניה ועבודות ציבוריות – הסכם קיבוצי חל על חברים במרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל

מקפת/ביטוח

12%

5.5%

מיום תחילת עבודה

בניה ועבודות ציבוריות – צו הרחבה

מקפת/ביטוח

18.1% (כולל זכויות סוציאליות נוספות)

5.5%

מיום תחילת העבודה

עץ, נגרות בנין, רהיטים ומוצרי עץ אחרים לפי הסכם קיבוצי חל על כל המעבידים בארגון הארצי של נגרי רהיטים ובניין.

בצו הרחבה בענף אין חובת הפקדה לפנסיה.

יש חובה לפנסיית יסוד לפי צו הרחבה בתעשייה

מבטחים/ביטוח

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשיה

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מתכת חשמל אלקטרוניקה מוסכים ותוכנה – הסכם קיבוצי וצו הרחבה

קרן פנסיה

12%

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

קרמיקה וזכוכית לפי הסכם קיבוצי.

יש חובה לפנסיית יסוד לפי צו הרחבה בתעשייה

מבטחים/ביטוח

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשיה

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מרצפות – לפי הסכם קיבוצי וצו הרחבה

מבטחים/ביטוח

6% לא כולל פיצויי פיטורים

5.5%

אחרי חודשיים ניסיון

פרמצבטיקה, הסכם קיבוצי ולפי צו הרחבה בתעשיה

מבטחים/ביטוח

6%

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

אפיה, קונדיטוריות וטחנות קמח – הסכם קיבוצי חל על מעבידים החברים בועד הארצי של בלעי המאפיות בישראל

בצו הרחבה אין חובת הפקדה לפנסיה

מבטחים/ביטוח

12% לפי הסכם קיבוצי

5.5%

אחרי חודשיים ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מזון – מיצים ריבות ושימורים – לפי הסכם קיבוצי של התאחדות התעשיינים

מבטחים/ביטוח או קרן פנסיונית אחרת

12%

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מזון – שוקולד וממתקים – לפי הסכם קיבוצי של התאחדות התעשיינים ולפי צו הרחבה

מבטחים/ביטוח או קרן פנסיונית אחרת

12%

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

שמרים מרגרינה וסבון – לפי הסכם קיבוצי של התאחדות התעשיינים

מבטחים/ביטוח או קרן פנסיונית אחרת

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשיה

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

קפה נמס – לפי הסכם קיבוצי של התאחדות התעשיינים

בצו הרחבה אין חובת הפקדה לפנסיה

מבטחים/ביטוח או קרן פנסיונית אחרת

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשיה

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

חקלאות – הסכם קיבוצי חל על כל ענפי החקלאות האריזה, הדרים, נשירים ופרחים, גננות נוי, משתלות

אחדות או כל קרן אחרת שיוסכם עליה

12% לעובד קבוע

6% לעובד זמני

5.5%

תקופת הניסיון – 12 חודשים

חקלאות -הסכם קיבוצי ה חלעל מנהלי עבודהעובדי מינהל, ועובדים מדורגים בדירוג האחיד.

אחדות או כל קרן אחרת שיוסכם עליה

12% לעובד קבוע

6% לעובד זמני

5.5%

תקופת הניסיון – 12 חודשים

כולל: מנהלי עבודה ועובדי מינהל בבפרדסים ובענפי חקלאות, מפקחים ומנהלי בתי אריזה, מנהלי משמרות מדריכים באריזת פרי הדר, אחראיות בירור ומבדקים בפירות וירקות מכונאים בבתי אריזה, עובדי חוות חקלאיות, עובדי מיבדק בנמלים ועובדי משרד בחברות חקלאיות

חקלאות – צו הרחבה

קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים שכירים

6%

5%

אחרי 6 חודשי ניסיון

אחים ואחיות בבתי חולים – הסכם קיבוצי

"קו הבריאות" – קופת גמל לתגמול ופיצויים בע"מ

5%

5%

עובדים חדשים יצטרפו לפנסיה צוברת

אחים ואחיות בקופת חולים כללית – הסכם קיבוצי

קרן גמלאות מרכזית

12%

5.5%

 

יהלומים – הסכם קיבוצי

מבטחים/ביטוח או קרן מאושרת אחרת

12%

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון

עובדי חברות כח אדם- הסכם קיבוצי

קרן פנסיה מאושרת

12% לקרן פנסיה או:

13.33% לביטוח מנהלים ועוד עד 2.5% לביטוח אבדן כושר עבודה

6% לקרן פנסיה או:

5% לביטוח מנהלים

אחרי 9 חודשים מבוטח בקרן פנסיה יהיה זכאי להשלמה של 2.33% מהשכר

קולנוע: סדרנים, טכנאים, קופאים ונקיון – הסכם קיבוצי החל על מעבידים החברים בהתאחדות ענף הקולנוע בישראל

בצו הרחבה אין חובת הפקדה לפנסיה

כל קרן פנסיה

12%

5.5%

אחרי 18 חודשי ניסיון

מוסכים- לפי הסכם קיבוצי וצו הרחבה

מבטחים/ביטוח – יסוד או מקיפהלפי בחירת המעביד

6% לפנסית יסוד

12% לפנסיה מקיפה

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מכבסות קיטור (או מכבסת קיטור וניקוי כימי ביחד) – לפי הסכם קיבוצי וצו הרחבה

מבטחים/ביטוח

12%

5.5%

אחרי 3 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מורי דרך. לפי הסכם קיבוצי וצו הרחבה

מבטחים/ביטוח

12.5%

5%

מתחילת העבודה

כל ענפי התעשייה – הסכם קיבוצי החל על כל המפעלים החברים בהתאחדות התעשיינים בישראל

מבטחים/ביטוח – פנסיה מקיפה או הסדר פנסיוני מתאים אחר

12%

5.5%

מיום תחילת העבודה אלא אם מצויין אחרת.

כל ענפי התעשייה – הסכם קיבוצי וצו הרחבה

מבטחים/ביטוח – פנסית יסוד

6%

5.5%

מיום תחילת עבודה אלא אם מצויין אחרת

לא כולל: עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו בהסכמים קיבוציים; עובדים שתנאי עבודתם כוללים הסדרי פנסיה; עובדים שתנאי עבודתם כוללים תשלומים לקופת תגמולים

מסחר ושירותים בהסכם קיבוצי לפי רשימת ענפים.

מקפת, מבטחים/ביטוח או קופת תגמולים מוכרת כולל בנק

6%

5%

אחרי 6 חודשי ניסיון

 
 
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות