ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח צימרים

הפוליסה לביטוח צימרים מיועדת לבעלי צימרים להשכרה ולאירוח. הפוליסה הינה פוליסה לביטוח עסק, על בסיס "כל הסיכונים", בעלות נמוכה, מודולארית, לפי בחירת המבוטח. היא מותאמת לצרכים הייחודיים של בעלי הצימרים וכוללת מגוון כיסויי ביטוח והרחבות ייעודיות.

הפוליסה לביטוח צימרים כוללת את הכיסויים שלהלן:

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...