ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון משאיות

פוליסת ביטוח רכב מקיף לרכב מסחרי מעל 3.5 טון, מכסה נזק ואו לרכוש של צד שלישי, כתוצאה משימוש ברכב מסחרי שמשקלו מעל 3.5 טון.

הפוליסה לביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון כוללת כיסוי לאובדן או נזק כתוצאה של אחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן:

  • הוצאות תיקון במקרה של התנגשות מקרית והתהפכות.
  • גניבת הרכב וכל נזק שנגרם עקב גניבה או ניסיון גניבה.
  • נזקים הנגרמים עקב אש, ברק, התפוצצות, התלקחות.
  • סערה, שיטפון.
  • נזקים הנגרמים עקב מעשה זדון.
  • הוצאות להגנה משפטית.
  • נזקי רכוש לצד שלישי.
  • פריטים ונזקים שאינם מכוסים – צמיגים, אלא אם ניזוקו או אבדו חלקים נוספים מהרכב, קלקולים מכניים וחשמליים.

כיסויים נוספים הניתנים לרכישה:

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות