ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" מציעה לך פוליסות לביטוח כלי רכב בביטוח מקיף, בביטוח צד ג' וביטוח חובה. הפוליסות, המוצעות על-ידינו במחירים אטרקטיביים, מיועדות לסוגי כלי הרכב הבאים: רכב קטן, רכב משפחתי, רכב מנהלים, רכב יוקרה, רכב שטח, רכב ספורט, רכב בייבוא אישי, מיניוואנים, טנדרים, רכב מסחרי עד 3.5 טון, רכב מסחרי מעל 3.5 טון, משאיות, נגררים, מלגזות, רכבי אספנות ועוד. 

ב"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" דואגים כי הפוליסה לביטוח רכב שתעמוד לרשותכם תהיה רחבה בהיקפה ותעניק את כל הכיסויים והשירותים החדשניים ביותר לנוחות המבוטח… והכול, כאמור, במחירים אטרקטיביים.

ביטוח מקיף לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון – עיקרי הביטוח, דרישות, מיגונים ועוד

פוליסת ביטוח מקיף לרכב כוללת כיסוי מפני:

 • נזקים הנגרמים עקב אש, ברק, התפוצצות, התלקחות.
 • התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא (כולל אובדן גמור – "טוטאל-לוס").
 • גניבת הרכב וכל נזק שנגרם עקב גניבה או ניסיון גניבה.
 • נזקים הנגרמים עקב שיטפון, סערה, שלג וברד.
 • מעשה זדון שלא בידי המבוטח או מי מטעמו.
 • חבות המבוטח בשל נזק שיגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב.

יצוין כי הפוליסה לביטוח רכב מקיף פרטי ומסחרי עד 3.5 טון כוללת, בין היתר, ביטול השתתפות עצמית בירידת ערך,  והיא משתלמת לאורך כל הדרך: בזמן הרכישה, לאורך כל תקופת הביטוח ובעת תביעה.

מאחר וביטוח מקיף לרכב הינו שכיח בקרב אזרחי המדינה, ראה המפקח על הביטוח לנכון להגן על הצרכן הפרטי על ידי חקיקת חוק ותקינת תקנות שחברות הביטוח חייבות לעמוד בהן. המפקח קיבע פוליסה תקנית, שהנוסח שלה מחייב את חברות הביטוח כמינימום אפשרי ואין חברת הביטוח יכולה לשווק פוליסה מצומצמת יותר מאותו נוסח. 

בסוף חודש מרץ 2012 , חתם שר האוצר, פרופ' יובל שטייניץ על תקנות חדשות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון אשר נועדו להחליף את התקנות הקיימות. התקנות חלות על פוליסות לביטוח רכב (מקיף וצד ג') שתחילתן, כחצי שנה לאחר מועד פרסום התקנות ברשומות. בהתאם להנחיות הפיקוח על הביטוח בתאריך 3/10/2012 נכנסה לתוקף הפוליסה התקנית החדשה רכב רכוש עד 3.5 טון. טרום התיקון, הוראות הפוליסה התקנית חלו על רכבים פרטיים ורכבים מסחריים עד 4 טון. 

דרישות החברה בגין סיכון גניבה

ביטוח כנגד גניבה מותנה בהתקנת מערכת מיגון ברכב שמאפייניה נקבעים על ידי המבטח בעת עריכת הביטוח. מערכת זו חייבת להיות תקינה ופעילה בעת שהרכב אינו מאויש. מערכת המיגון נועדה למנוע או להקשות על גניבת הרכב. ידוע אף ששיעור גניבות הרכב מושפע בצורה ישירה משנויים במצב הביטחוני של מדינת ישראל.

סוגי המיגונים

 • אימובילייזר מקורי: מותקן על ידי יצרן הרכב בשלב הרכבת הרכב ברוב הרכבים משנות ייצור אחרונות. האימובילייזר המקורי מונע את הנעת הרכב אם אינו מקבל איתות אלקטרוני מרכיב הנמצא במפתח של הרכב ועל ידי כך מונע את הנעת הרכב ללא שימוש במפתח המקורי.
 • לוח מקשים: תפקידו של לוח המקשים למנוע את הנעת הרכב בעזרת מפתח גנוב. לוח המקשים מבצע מספר ניתוקים של מערכות הרכב על מנת למנוע את הנעתו. נטרול המערכת מתבצע על ידי הקשת קוד סודי.
 • מערכת איתור: מחוברת למוקד מבצעי המאויש 24 שעות ביממה. כאשר מתקבלת אזעקת גניבה במרכז הבקרה, מיקום הרכב הגנוב מאותר על פי מיקומו במפה, וצוותי הסיור והמשטרה מוזנקים בקשר למרדף, עד לנקודת לכידת הרכב והגנבים.

ביטוח רכב – שירותים משלימים

חברות הביטוח ו/או חברות שירותי רכב מציעות למבוטח בנוסף לביטוח המקיף גם רכיבי שרות משלימים נוספים הנוגעים לרכב. אותם רכיבי שירות נועדו לסייע לנהג המבוטח, כדלהלן:

 • שירותי גרירה במקרה של תקלה כלשהי ברכב או תאונה וגרירתו למוסך הקרוב.
 • אספקת רכב חליפי במקרה של תאונה, המצריכה שהות במוסך לצורך תיקון, או במקרה של נזק טוטאלי או גניבת הרכב.
 • ביטוח מערכות הקול ברכב (רדיו, רדיו דיסק) כנגד גניבה ונזקים אחרים.
 • שמשות – מאפשר החלפת שמשות הרכב באמצעות רשתות של זגגי רכב בהסדר.
 • הגורמים המשפיעים על חישוב הפרמיה

ישנם מספר גורמים המשפיעים על גובה הפרמיה. להלן חלק מהגורמים המשפיעים:

שווי הרכב

 • יצרן הרכב והדגם – עלות החלפים, שיעור גניבת הרכב.
 • ניסיון תביעות של המבוטח בשנים אחרונות.
 • גיל הנהגים ברכב.

תנאי הביטוח
בפוליסה ישנם מספר תנאים בנוסף לתנאי המיגון שצוינו לעיל. הגבלת הנהגים היא על פי הצעת הביטוח הכוללת את גיל הנהג, מספר נהגים וניסיון תביעות בשלוש השנים האחרונות כפי שהוצהרו ואומתו. על המבוטח לשאת בהשתתפות עצמית המפורטת בפוליסה. ההשתתפות העצמית מוקטנת בשיעור מהותי אם תיקון הרכב מתבצע במוסך הסדר. ההשתתפות העצמית היא הסכום הראשון שהמבוטח נושא בו מכל תשלום נזק.

לסיכום, הביטוח המקיף הוא ביטוח רחב מאד לרכב ונועד להבטיח שקט נפשי למבוטח. בביטוח זה ניתן לכלול גם רכיבי שירות המכסים לא רק לנזק תאונתי אלא גם גרירה במקרה של תקלה ורכב חליפי בעת שהרכב מושבת מתאונה או מגניבה. המבוטחים נהנים משירות טוב והשתתפות עצמית נמוכה בעת תיקון הנזק במוסך הסדר (כאשר יצוין כי הבחירה בסופו של דבר היא של המבוטח!).

האמור לעיל נועד להרחבת הידע הכללי ואין לראות בו משום חוות דעת, המלצה או הנחיה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות