ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

קופת גמל מרכזית לפיצויים

קופת גמל בה העמית הוא המעביד, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין. זוהי קופת גמל למעסיקים לשם צבירת פיצויי פיטורין. מטרת החיסכון הינה לאפשר למעסיק לשלם, בעת פיטורין או התפטרות המזכה בפיצויים, את הסכום לו זכאי העובד. לרשות הסכומים המופקדים בקופה עומדת הטבת מס בדרך של "הוצאה מוכרת", בהתאם לתקנות עבור המעביד כבר בעת הפקדתם.

לאור הרפורמה החדשה בחיסכון ארוך הטווח בוצעו שינויים אקוטיים במכשיר קופה מרכזית לפיצויים: החל משנת 2008 מעביד אינו יכול לפתוח חשבון חדש בקופה מרכזית לפיצויים.
עד סוף שנת 2010 התקבלו הפקדות פיצויים לקופה מרכזית לפיצויים רק אם מעביד היה עמית בה ב-12/2007 ורק בשל עובדים שבגינם בוצעה הפקדה עד חודש דצמבר 2007.

למידע נוסף על רפורמת המוצרים והניוד בקופות הגמל לחץ כאן

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות