ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוחי מחלות קשות

המציאות מחייבת אותנו להתמודד עם מצבים משתנים ובלתי צפויים. אחד מהמצבים הללו הינו בעת גילוי מחלה קשה אשר עלולה להימשך שנים רבות ולעיתים כל החיים. בעת גילוי מחלה קשה, עומדת המשפחה לא רק בפני מכאוב בריאותי כי אם גם בפני בעיה כלכלית אשר עלולה להותיר אותה חסרת אונים, כחלק מההתמודדות שלה עם המציאות החדשה.

תוכנית הביטוח תיתן הגנה כלכלית למקרה של גילוי מחלה קשה. התוכנית מיועדת לכל בני המשפחה ומספקת את הפתרון הכלכלי ההולם על ידי מתן סכום כסף גדול אשר יסייע בתקופה הקשה.

הכיסויים בפוליסה:

בעת גילוי מחלה ראשונה, או קיום אירוע רפואי קשה, (מתוך 32 מחלות קשות ואירועים רפואיים קשים כמפורט לעיל),  יקבל המבוטח פיצוי כספי.

משך תקופת הביטוח:

ביטוח זה יסתיים לגבי כל מבוטח בתאריך המוקדם מבין אלה:

תגמולי הביטוח:

סכום הביטוח הקבוע כמפורט בדף פרטי הביטוח. מובהר בזאת כי החל מגיל ביטוחי 70 ועד לגיל ביטוחי 75 יקטנו תגמולי הביטוח בשיעור של 50% .

תקופת אכשרה:

90 יום.

תקופת המתנה:

אין.

השתתפות עצמית: 

אין.

מבנה הפרמיה:

משתנה.

להלן ריכוז הכיסויים ומאפייניהם:

פיצוי כספי חד פעמי עד 600,000 ₪ (שגובהו ניתן לבחירה מראש) למבוטח שבגופו התגלתה אחת מ 32 מחלות קשות ואירועים רפואיים קשים (המחולקים ל 4 קבוצות של מחלות ואירועים רפואיים קשים כמפורט לעיל).

קבוצה ראשונה
מחלת כבד סופנית (שחמת), אי ספיקת כבד פולמיננטית, אי ספיקת כליות סופנית, מחלת ריאות חסימתית כרונית, השתלת איברים (לב, ריאה, לב-ריאות, כליה, לבלב, כבד).

קבוצה שניה
איבוד גפיים, אילמות (אובדן דיבור), צפדת (טטנוס), טרשת נפוצה, תשישות נפש, פגיעה מוחית מתאונה, פרקינסון, חירשות, עיוורון, פוליו, ניוון שרירים מסוגALS , שיתוק (פרפלגיה, קוודריפליה), יתר לחץ דם ריאתי ראשוני, כוויות קשות, דלקת חיידקית של כרום המוח, דלקת מוח, תרדמת.

קבוצה שלישית
התקף לב חריף, ניתוח מעקפי לב, ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון מסתמי לב, קרדיומיופטיה, ניתוח אבי העורקים, שבץ מוח.

קבוצה רביעית
סרטן, אנמיה אפלסטית חמורה, השתלת מוח עצמות, גידול שפיר של המוח.

הבהרות:

המוטב יהיה זכאי לתגמולי ביטוח נוספים בגין מקרה ביטוח שני, בהתקיים התנאים הבאים: 

  1. מקרה הביטוח השני אינו מאותה קבוצה של מקרה ביטוח הראשון.
  2. במידה ומקרה הביטוח הראשון הוא שבץ מוחי – מקרה הביטוח השני אינו מהקבוצה השניה.
  3. מקרה הביטוח השני אינו נובע באופן ישיר ממקרה הביטוח הראשון.
  4. מקרה הביטוח השני אירע לאחר שחלפו למעלה מ 180 ימים ממועד קרות מקרה הביטוח הראשון.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות