ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות כלפי צד שלישי למאמני ספורט / מדריכי ספורט

הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות כלפי צד שלישי למאמני ספורט / מדריכי ספורט, בענפי הספורט השונים הינה פוליסה חדשה, רחבה בהיקפה, בעלות נמוכה ומותאמת למדריכים ומאמני ספורט בתחומים הבאים:

מאמן כושר פיתוח גוף פילטיס
מאמן ריצה אימון משקולות יוגה
מאמן שחיה גולף זומבה
הליכה סקווש קרוספיט
קפיצה בחבל ריקוד

מאמנים ומדריכי ספורט חשופים לתביעות אישיות מצד המתאמן במקרה של פגיעה גופנית.
במקרה של פציעה כתוצאה מפעילות ספורט יגיש הנפגע את תביעתו לפיצויים כספיים.
במקרה של תביעה, מבטיחה הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות כלפי צד שלישי למאמני ספורט / מדריכי ספורט מענה הולם, הגנה ושקט נפשי.

תוכנית הביטוח
תוכנית ביטוח חדשה למאמני ומדריכי ספורט, הינה תוכנית משולבת לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית ובעלות אטרקטיבית ביותר.

נוסח הפוליסה
פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישילחץ כאן .

הכיסוי הביטוחי
הכיסוי הביטוחי מורחב לכלול ביטול סייג 3 ב' מהפוליסה: "אחריותו המקצועית של המבוטח או של כל איש בשירותו."
ולפיכך לא יחול בנזקי גוף.

בסיס הביטוח 
על בסיס אירוע.

חוק
פקודת נזיקין (נוסח חדש)

מקרה ביטוח
אירוע תאונתי שגרם ל:

  • היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.
  • היזק לרכוש.

נזק
מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח, הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת.

גבולות אחריות
ניתן לרכוש גבולות אחריות מקסימליים עד 10 מיליון ₪ למקרה ולתקופה.

תנאים לפוליסה לביטוח מאמני ספורט:

  • כפוף לתעודת מאמן/ת מוסמך/ת ממוסד מוכר.
  • כפוף לתעודת עזרה ראשונה תקפה של המאמן/ת.
  • כפוף לאישור רפואי תקף של המתאמן/ת טרם תחילת הפעילות.
  • הכיסוי מוגבל לקבוצות עד 30 אנשים המתאמנים בעת ובעונה אחת.
  • גיל המתאמנים החל מגיל 7
  • הכיסוי על פי הפוליסה כפוף לעמידת המבוטח בהוראות סעיפים 2 , 5 ו-8 לחוק הספורט, התשמ"ח-1988
  • הכיסוי לא יחול על תחרויות ספורט מקצועי.
  • הכיסוי לא יחול על ספורט אתגרי ו/או ספורט אקסטרים.

מובהר בזאת כי הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה, אינו מכסה את המבוטח בגין או בקשר עם נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, או עילת תביעה שנוצרה מחוץ למדינת ישראל.

ב "נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי – וזאת במקביל למתן שירות אישי, איכותי מהיר ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות