ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות מקצועית למקצועות הרפואה ומקצועות הפרא רפואה

ביטוח אחריות מקצועית למקצועות הרפואה ומקצועות הפרא-רפואה, הינו ביטוח המכסה את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין "פגיעה גופנית" – בכל נזק לגוף אדם, כולל חולי או מחלה, לרבות פגיעה נפשית, הלם, מצוקה רגשית, או מוות הנובע מכך. המדובר בהיפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות, טעות או השמטה, עקב עיסוקו המקצועי של המבוטח כמצויין בדף הרשימה של הפוליסה. הרשימה, המצורפת לפוליסה, מהווה חלק בלתי מפרד מהפוליסה. חלים עליה כל הכללים החלים על הפוליסה.

"מיכסת ההגנה" למבוטח, הנקובה ברשימת הפוליסה, כפי שהוסכמה בין המבטח למבוטח, מהווה את סכומי השיפוי המירביים, כ "גבולות אחריות" (limit of liability) לאירוע ולכל תקופת הביטוח. בקרות מקרה הביטוח ישפה המבטח את המבוטח כפי נזקו, עד גובה "מיכסת ההגנה" שהוגדרה.

בסיס הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית הינו יום האירוע. דהיינו כל תביעה לפיצויים, בכל עת שתוגש, על בסיס שירותים מקצועיים שניתנו, או אמורים להינתן, על ידי המבוטח או כל אדם אשר המבוטח אחראי באופן חוקי על פעולותיו ואו מחדליו, במהלך פעילותו במסגרת מקצועו של המבוטח, במשך תקופת הפוליסה.

בהתאם לתנאי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, מיד עם קבלת הודעה, חברת הביטוח תיקח על עצמה את האחריות להגן על המבוטח מפני כל תביעת פיצויים. הגנה כזו, תחול עד אשר יושג פסק דין לטובת המבוטח או עד אשר ננקטו כל התרופות על ידי ערעור, צו או כל הליך משפטי הנראים סבירים ונאותים בעיני חברת הביטוח, עד מיצוי כל ההליכים האפשריים הסבירים על ידי חברת הביטוח ועל חשבונה. אולם, חב' הביטוח לא תהיה חייבת להגן כנגד כל תביעה לאחר שגבול אחריות החברה מוצה על ידי תשלום פסקי דין או פשרות.

בנוסף, חב' הביטוח תשפה את המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו והן אף מעל לגבולות האחריות הנקובים בדף הרשימה של הפוליסה.

ביטוחי אחריות מקצועית למקצועות הרפואה והפרא-רפואה, הם רבים ומגוונים. בשנים האחרונות גברה המודעות לביטוח אחריות מקצועית זאת בשל גידול מתמיד בהגשת תביעות נגד אנשי מקצוע העובדים בתחום הרפואה והפרא רפואה. אלו חשופים לתביעות מדי יום. "נתן יוכל ביטוח פנסיה ופיננסים" מציעה לכם פתרונות מקיפים בביטוחי אחריות מקצועית לכל תחומי המקצועות הרפואיים והפרא- רפואיים שיאפשרו לכם לעבוד בראש שקט.

בין ביטוחי האחריות המקצועית למקצועות הרפואה והפרא רפואה, ניתן למצוא ביטוח אחריות מקצועית ביטוח אחריות מקצועית לפסיכולוג, ביטוח אחריות מקצועית לעובד סוציאלי, ביטוח אחריות מקצועית למרפאים בעיסוק או באומנויות, ביטוח אחריות מקצועית לקלינאי תקשורת, ביטוח אחריות מקצועית לרוקח, ביטוח אחריות מקצועית לחובש, לספורט תרפיה, פילאטיס מכשירים,TRX, ליווי הריון ולידה (דולה), ייעוץ והנקה, ייעוץ שינה, התפתחות תינוקות, ביטוח אחריות מקצועית לוטרינר, ביטוח אחריות מקצועית לשיננית, ביטוח אחריות מקצועית למטפל בעזרת בעלי חיים, ביטוח אחריות מקצועית לדיאטנים, ביטוח אחריות מקצועית לפיזיותרפיסטים ואו הידרותרפיה ואו כירופרקטיקה ואו רכיבה טיפולית.

שירותים מישפטיים לבעלי מקצוע רפואיים ופרא-רפואיים:

הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית רפואית כוללת גם שירותים משפטיים עבור בעלי מקצוע רפואיים ופרא-רפואיים כדלהלן:
חב' הביטוח לוקחת על עצמה, להעמיד לרשות המבוטח, שירותי הגנה משפטית 24 שעות ביממה, בנושאים הבאים:

עניינים משמעתיים:

  1. ייעוץ משפטי בוועדות גילוי עובדות וחקירות מקצועיות.
  2. סיוע משפטי והגנה משפטית בהליכים משמעתיים הקשורים למקצוע המבוטח.
  3. הגנה משפטית בהליכים משמעתיים בהתאם לחוק שיאות המדינה.

עניינים פליליים:

  • סיוע משפטי ויעוץ בחקירות משטרה ובכל חקירה של סמכות רשמית בהקשר עם ביצוע חובותיו המקצועיים.
  • יעוץ משפטי וייצוג בהליכים פליליים בבית משפט המוגשים על ידי רשויות המדינה בהקשר עם חובת המבוטח כולל חקירות סיבות למוות.

הגנה על מוניטין:

סיוע משפטי וייצוג בהליכי בית משפט המוגשים נגד מבוטחים יחידים בהקשר עם נושאים אזרחיים ופליליים הנובעים מהמקצוע ומהחוק נגד השמצה ואו חוק הגנת הפרטיות.

ב "נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי – וזאת במקביל למתן שירות אישי, איכותי מהיר ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...