ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח אחריות מקצועית רפואה משלימה / אלטרנטיבית

ביטוח אחריות מקצועית לעוסקים ברפואה משלימה / רפואה אלטרנטיבית מכסה את חבותו של המבוטח עקב כשל בביצוע חובתו המקצועית. מדובר בהיפר חובה מקצועית שנעשתה בתום לב, אשר מקורו ברשלנות, מחדל טעות או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו של המבוטח או משלח ידו כמרפא אלטרנטיבי, כמפורט בדף הרשימה של הפוליסה ואשר גרמו למוות, היזק גופני, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי. הרשימה, המצורפת לפוליסה, מהווה חלק בלתי מפרד מהפוליסה.
חלים עליה כל הכללים החלים על הפוליסה.

המטפלים במגוון שיטות הטיפול של הרפואה המשלימה / הרפואה האלטרנטיבית פועלים בזהירות ומיומנות בכל הנוגע למקצועם. אולם, אם הם נכשלים וגורמים לפגיעה בצד שלישי, עלול הדבר לגרור תביעה משפטית שבה הם נדרשים לפצות את המטופל. לפיכך, בהתאם לפוליסה לביטוח אחריות מקצועית לרפואה משלימה / רפואה אלטרנטיבית, מתחייבת חב' הביטוח לשפות את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח יהא חייב לשלם לצד שלישי, עד לגבולות האחריות הנקובים בדף הרשימה של הפוליסה, בתור פיצויים על פי החוק – פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח 1968 – בגין נזק גוף שנגרם לצד שלישי בשל מקרה הביטוח שאירע בתוך תקופת הביטוח, או אם מצויין בדף הרשימה תאריך רטרואקטיבי, בכל תקופה הקודמת לתקופת הביטוח אך לאחר התאריך הרטרואקטיבי.

בסיס הביטוח – הינו על בסיס תביעות המוגשות במשך תקופת הביטוח. מעשה הרשלנות, צריך לקרות במשך תקופת הביטוח או בתקופה הרטרואקטיבית המוסכמת. על פי רוב, יסכימו מבטחים לתקופה למפרע כמתבקש על ידי המבוטח ובלבד שבמשך תקופה זאת נערכו למבוטח פוליסות על בסיס תביעות שהוגשו. ניתן להרחיב את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ולכלול בה סעיף גילוי מאוחר למעשי רשלנות שנעשו במשך תקופת הביטוח. סעיף זה מכסה תביעות שעילתן מעשה רשלנות שאירע במשך תקופת הביטוח, גם אם הוגשו במשך ששה חודשים לאחר תום הפוליסה ובלבד שלמבוטח לא נערך ביטוח אחר המכסה אותה חבות. גם לאחר פרישה מהמקצוע חשוב כי לבעל המקצוע תהיה פוליסה תקפה לביטוח אחריות מקצועית בגין העבר.

"מיכסת ההגנה" למבוטח, הנקובה ברשימת הפוליסה, כפי שהוסכמה בין המבטח למבוטח, מהווה את סכומי השיפוי המירביים, כ "גבולות אחריות" (limit of liability) לתביעה אחת או למספר תביעות הנובעות מאותו מקרה ביטוח ולכל התביעות בתקופת הביטוח. בקרות מקרה הביטוח ישפה המבטח את המבוטח כפי נזקו, עד גובה "מיכסת ההגנה" שהוגדרה.

להלן רשימת מקצועות בתחומי הרפואה המשלימה / הרפואה האלטרנטיבית להם מותאמת הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית:

טיפול בשיטת אבי גרינברג, דיקור, אקופונקטורה, אוסטאופתיה – ריפוי בעצמות, הומאופתיה, נטורופתיה, מטפלים בשיאצו, רפלקסולוגיה, ביו-אנרגיה, ביו פידבק, עיסויים ומסאג'ים למיניהם, פילינג, קינסיולוגיה, מטפלי הילינג ורייקי, טווינא, טיפול בשיטת פלדנקרייז, טיפול באמצעות פרחי באך (תמציות פרחים), ריפוי/הילינג אנרגטי, איזון הגוף, תזונה נכונה, טיפול בשמנים ריחניים – ארומתרפיה, רפואה סינית, יוגה, מדיטציה, דמיון מודרך, טפול בדרמה, מוסיקה וצבע, שיטת "נחל זורם", טיפול בטכניקת אלכסנדר, טיפול בשיטת ורדי, אירידיולוגיה, הידרותרפיה.

ב "נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי – וזאת במקביל למתן שירות אישי, איכותי מהיר ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...