ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח גני ילדים

פוליסה לביטוח גן ילדים הינה פוליסה ייחודית, בעלות נמוכה, המותאמת לצרכים הייעודיים של גן ילדים, פעוטון, משפחתון או קייטנה, וכוללת מגוון כיסויי ביטוח.

הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה לביטוח גן ילדים אינו מוגבל לשטח גן הילדים/המשפחתון/ הפעוטון או הקייטנה. הביטוח מכסה פעילויות שונות מחוץ לשטח גן הילדים/המשפחתון/הפעוטון או הקייטנה, כל עוד הן במסגרת פעילויות גן הילדים/המשפחתון/הפעוטון או הקייטנה ובאחריותו.

הערה: קייטנה היא עסק טעון רישוי. לפיכך, לא ייערך ביטוח לקייטנה אלא באם מצוי ברשות המבוטח רישיון בר תוקף להפעלת קייטנה, לפי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש"ן- 1990 (קישור לחוק)

הפוליסה לביטוח גן ילדים / משפחתון / פעוטון / קייטנה כוללת את הכיסויים שלהלן:

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות