ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח דירה

ביטוח דירה – הבית כנכס יקר וחשוב

ככלל, ביתו של האדם הוא הנכס היקר ביותר והחשוב ביותר עבורו. זהו מבצרו, וברוב המקרים הוא מהווה את רוב הרכוש שצבר במהלך חייו. בהתאם, הוא מחשיב ומדרג בדרגה הגבוהה ביותר בסולם הערכים שלו את הרכוש הנצבר בתוככי ביתו ואת המאמץ המושקע על מנת להיות בעלים של דירה או בית.

ניהול סיכונים משפחתי

המשפחה חשופה לנזקים לרכושה כגון שריפה, נזקי טבע, פריצה, תאונות ופציעות לבני המשפחה, לאורחים ולצד שלישי. עליה לבחור את הדרך שבה תימנע את הנזקים ואת ההוצאה הכספית הכרוכה בהם. ישנן מספר דרכים לעשות זאת. דרך אחת היא לשמור על התכשיטים וחפצים יקרי-ערך בכספת בבנק או בבית ולוותר על ביטוח. מנגד, הדרך המקובלת היא להעביר את הסיכון לחברת ביטוח, לרכוש ביטוח מתאים – וכך להקטין את הנטל הכספי שייפול על המשפחה באופן לא צפוי במקרה של נזק לבית או לרכוש שבתוכו.

מעורבות הפיקוח על הביטוח

לנוכח חשיבותו ושכיחותו של הביטוח ברוב הדירות בישראל, ראה המפקח על הביטוח לנכון להגן על הצרכן הפרטי על-ידי חקיקת חוק ותקינת תקנות שחברות הביטוח חייבות לעמוד בהם.
המפקח קבע פוליסה תקנית, שהנוסח שלה מחייב את חברות הביטוח כמינימום אפשרי ואין חברת ביטוח יכולה לשווק פוליסה מצומצמת יותר מאותו נוסח.הסיכונים המבוטחים בפוליסה התקנית

להלן סקירה קצרה של סיכוני הביטוח המכוסים בפוליסה התקנית – בחזקת המינימום:

 • אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא קבועה.
 • התפוצצות או התלקחות.
 • סערה, לרבות גשם, שלג וברד, שבאו בשעת סערה, שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני.
 • נפילת כלי טייס, נפילת חפצים מכלי טייס, רעד על קולי הנגרם על ידי כלי טיס.
 • מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה.
 • פעולות זדון.
 • גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם.
 • התקהלות אסורה והתפרעות.
 • רעידת אדמה, לרבות כל נזק שסיבתו רעידת אדמה, אלא אם המבוטח הורה בחתימתו לא לבטח.

חברות הביטוח מוסיפות כיסויים רבים ונוספים לפוליסה התקנית, כגון:

חשוב שתדע:

הרחבה לביטוח נזקי מים ונוזלים אחרים למבנה הדירה:
בקרות מקרה הביטוח לדירה, רשאי המבטח לפצות את בעל הפוליסהמבוטח, בדרך של תיקון, על פי אחת משתי האפשרויות המפורטות להלן:

לפיכך, בעת רכישת ביטוח לדירתך, הכולל הרחבה לנזקי מים, עליך לבחור אחת מהחלופות שלהלן:

 • חלופה א':   "שרברב הסדר"
  תיקון הנזק באמצעות שרברב שבהסדר שייבחר על ידך בקרות מקרה ביטוח. שרברב שבהסדר – מתוך רשימת השרברבים שמפרסמת חברת הביטוח באתר האינטרנט שלה.
  בחרת בחלופה של תיקון הנזק לדירה באמצעות שרברב שבהסדר, בעת נזק עליך למסור הודעה מידית לחברת הביטוח והתיקון יבוצע על ידי שרברב שבהסדר.
 • חלופה ב':   "שרברב פרטי"

תיקון הנזק באמצעות כל שרברב שייבחר על ידך בקרות מקרה ביטוח. בחרת  בחלופה של תיקון הנזק לדירה באמצעות שרברב על פי בחירתך, תהיה רשאי לבצע את התיקון
באמצעות השרברב שתבחר (ואו בעלי מקצוע אחרים רלוונטיים לשם תיקון הנזקים) ולהגיש תביעה לשיפוי בגין הוצאות התיקון, בתנאי שיתאפשר למבטח למצות את זכותו לפי
חוק חוזה הביטוח, דהיינו לבדוק את הנזק טרם תיקונו. (באמצעות שמאי רכוש; באמצעות משרדנו).

דירה שאינה תפוסה:
במידה והדירה פנויה למעלה מ 60 ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ 60 ימים רצופים, יש להודיע על כך לחברת הביטוח על מנת שהכיסוי הביטוחי יהא תקף.

האם חייבים לבטח תכולה ומבנה ביחד או שאפשר לבצע בנפרד?
ניתן לבטח בנפרד את התכולה או את המבנה, אך עדיף לבטח את שניהם יחדיו. כך תוכל ליהנות מכיסוי רחב במקרה של נזקים והן מהנחה נוספת על מחיר הביטוח.

האם חייבים לבטח את כל תכולת הדירה בביטוח תכולה? 
כן, בהחלט. ביטוח זה כולל את כל תכולת הדירה ולא ניתן לבטח חלק מהתכולה. אחרת, בעת נזק חל סעיף "ביטוח חסר".

אם יש לי כלב בבית האם יש כיסוי לצד שלישי לנזקים שנגרמו על ידי הכלב? 
ביטוח צד שלישי מכסה נזקים הנגרמים על ידי חיות בית, כלבים וחתולים ביתיים, שהמבוטח מקיים את הוראות החוק והרשויות המוסמכות.

ב"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי – וזאת במקביל למתן שירות אישי, איכותי ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות