ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח חיים למקרה מוות – הכנסה חודשית למשפחה

בעקבות פטירתו של המפרנס העיקרי במשפחה, מעבר לאובדן הגדול, לכאב הרב ולמשבר הרגשי, נגזלת מהמשפחה הכנסה חודשית הדרושה לה להמשך תפקודה הכלכלי המלא. על מנת להבטיח שמשפחתך תמשיך לקבל מדי חודש בחודשו את הסכום הדרוש לקיומה וליציבותה הכלכלית, "נתן יוכל" מציעה לך תוכנית מסוג הכנסה חודשית למשפחה.

תוכנית הביטוח מיועדת למבוטח המעוניין בקבלת סכום חודשי קבוע למשפחתו במקרה של פטירה מכל סיבה שהיא. גובה הסכום החודשי ותקופת התשלום נקבעים מראש.

תוכנית הביטוח הכנסה חודשית למשפחה נותנת לך מענה במקרים הבאים:

  • תשלום חודשי למשפחה בעת פטירת המבוטח עד לתום תקופת הביטוח.
  • תשלום חודשי המשתנה מדי חודש בהתאם לתשואה בסל ההשקעות ובניכוי הריבית על פיו חושב התשלום החודשי.
  • זכאות להמרת הסכומים החודשיים בתשלום אחד חד פעמי, על פי שיעור הריבית המקובל בחברה באותו מועד.
  • יכולת להגדלת סכום הביטוח ב-25% בעת הולדת ילד, ללא צורך בהוכחת מצב בריאות, למבוטח שטרם מלאו לו 45 שנה.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות