ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח חיים למקרה מוות שנגרם עקב תאונה בלבד – 'מוות מתאונה'

מוות בלתי צפוי כתוצאה מתאונה מותיר את המשפחה להתמודד עם עול כלכלי מיידי, בלתי צפוי, המאיים על רמת החיים של המשפחה. התחייבויות שוטפות, חובות חד פעמיים… כל אלו עלולים להיות לנטל על בני המשפחה ועלולים לסכן את המשך חיי המשפחה ברמת חיים נאותה.

בכדי שרמת החיים לא תפגע, על מנת להמשיך ולשמור על אורח החיים הרגיל מבלי להיזדקק לעזרתם של אחרים ועל מנת למנוע מראש את הנזקים הכלכליים, קיומו של ביטוח למקרה מוות מתאונה חיוני ביותר.

תוכנית הביטוח "מוות מתאונה" נותנת לך מענה במקרה של מוות כתוצאה מתאונה בלבד, בדרך של תשלום חד פעמי למוטבים בגובה סכום הביטוח, ללא קשר לסכומי ביטוח אחרים בהם בוטחת.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות