ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח למקצועות חופשיים

האחריות המקצועית שלך היא החובה המקצועית שלנו.

מעבר לכיסויים ביטוחיים הנדרשים מעצם ההתנהלות המקצועית, כמו משרד, תכולתו והעובדים בו, נדרשים בעלי מקצועות חופשיים למענה ביטוחי המתייחס לאחריותם המקצועית.

סוגיה זו נובעת ממשלח ידם:  מתן שירות ו/או ייעוץ העלולים לגרום נזקים ממוניים ו/או פיזיים ו/או נפשיים לצד שלישי, עקב רשלנות, מחדל, טעות ו/או הפרת חובה חקוקה במסגרת העיסוק והמקצוע.

מגמת העלייה בתדירות ובהיקפי התביעות המוגשות כנגד בעלי מקצועות חופשיים, מעידה על הצורך הממשי בביטוח אחריות מקצועית. כך, אנו עדים לרופאים הנתבעים על-ידי מטופלים בטענה לרשלנות רפואית, לרואי חשבון הנתבעים על-ידי בעלי עניין בטענה לרשלנות בעבודת הביקורת, למנהלי תיקי השקעות הנתבעים על ידי לקוחות, או לבעלות מכוני יופי ואסתטיקה הנתבעות על-ידי מטופלות. לכל תביעה מסוג זה פוטנציאל להגיע לסכומי עתק, שמשמעותם אחת: מצוקה כספית עד כדי סגירת העסק.

ביטוח אחריות מקצועית מהווה, אם כן, מטריה ביטוחית לעוסקים במקצועות חופשיים כדי שיוכלו לעבוד ללא חשש מתביעות, כולל כיסוי ההוצאות המשפטיות הנלוות. זאת בתנאי והנזקים לכאורה אשר הביאו להגשת התביעה נעשו בתום לב.

אז מה אתה צריך לדעת לפני רכישת ביטוח אחריות? 

ביטוחי האחריות המקצועית מותאמים למאפיינים ולדרישות של כל מקצוע. לכן, קיימת חשיבות קריטית להתאמת הביטוח הנכון ביותר עבורך, בדגש  על יכולתו לתת לך את המענה המיטבי ברגע האמת – הגשת התביעה.

זאת ועוד: מומלץ לקחת בחשבון את הרחבת הפוליסה לכיסוי תביעות עתידיות ובעת פרישה מהמקצוע חשוב לשמור על רצף ביטוחי, לכיסוי תביעות העלולות להופיע בגין עבודות שעשית בעבר.

אנו, ב"נתן יוכל – ביטוח, פנסיה ופיננסים", יודעים מה אתה צריך וחשוב לנו להבטיח שתעבוד, תצליח… ובמקרה שתוגש נגדך תביעה, תהיה מכוסה מכל הבחינות. עם 70 שנות ניסיון בתחומי הביטוח השונים, אמינות מוכחת ושירות אישי מסביב לשעון, אתה יכול להיות בטוח כי איתנו אף פעם לא תהיה לבד.

ביטוחים שעשויים לעניין אותך

קרנות השתלמות

תוכן עניינים קרן השתלמות היא למעשה קופת חיסכון לצורך מיוחד לטווח זמן בינוני, המיועדת לשכירים ולעצמאיים. במקור, היא נועדה לשמש את העובדים למימון השתלמויות, אולם

קרא עוד »

ביטוח חיים למקרה מוות

רמת החיים של משפחתך עלולה להיפגע בעת מוות. פוליסה לביטוח חיים למקרה מוות נועדה להבטיח למשפחתך את הסכום הדרוש על מנת לשמור על רווחת המשפחה

קרא עוד »

שרותים פיננסיים

הכסף שלך יכול לעשות הרבה יותר! "נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" מעניקה ללקוחותיה פתרונות פיננסיים בתחום קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים. בפניך

קרא עוד »

קרן פנסיה מקיפה חדשה

חיסכון פנסיוני בכל מסלול שתבחר  לרשות העמיתים עומדת האפשרות לבחור את מסלול הפנסיה המתאים להם מבין שמונה מסלולים. בכל מסלול ניתן כיסוי לזקנה, לנכות ולשאירים,

קרא עוד »

קופת גמל מרכזית לפיצויים

קופת גמל בה העמית הוא המעביד, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין. זוהי קופת גמל למעסיקים לשם צבירת פיצויי פיטורין. מטרת החיסכון הינה לאפשר

קרא עוד »
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות