ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח ניתוחים, טיפולים והשתלות

ניתוחים, השתלות ותרופות שאינם מכוסים במסגרת סל שירותי הבריאות בישראל עלולים להיות יקרים ולעתים בלתי מושגים. בינינו, לא כדאי לך לגלות מה נכלל בסל הבריאות הממלכתי בשעת צרה. כדי להקדים תרופה למכה, אנחנו מציעים לך להשלים את החסר כבר עתה. 

במידה ואתה מעוניין לקבל מענה ביטוחי לניתוחים, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, מעבר למכוסה ברובד הבסיסי ביותר – ביטוחי קופות החולים, מציעה לך "נתן יוכל" תוכנית ביטוח פרטית המאפשרת לך ולמשפחתך לקבל טיפול מתקדם ומהיר, המתאים ביותר לצרכיך, בזמן ואחרי ביצוע הניתוח באשר הוא. 

במסגרת תוכנית זו יש לך את החופש לבחור ברופא מנתח פרטי, לבחור רופא מרדים פרטי וכן לבחור מקום ומועד הניתוח ו/או הטיפול הרפואי. 

תוכנית הביטוח כוללת:

 • את היקף הכיסוי להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל ובנוסף, כיסוי הוצאות רכישת אביזר לב מלאכותי שהושתל בגופו של המבוטח במהלך ביצוע ניתוח לב בישראל וכן כיסוי הוצאות בדיקות לאיתור תרומת מח עצם.
 • כיסוי לניתוח באופן פרטי בבתי חולים בארץ ובחו"ל, לרבות ניתוחים להצלת חוש השמיעה או חוש הראיה, עד לסכום המשולם לנותן שירות שבהסכם.

הכיסוי כולל, בין היתר:

 • בחירת מנתח פרטי, רופא מרדים פרטי ומועד הניתוח.
 • כיסוי עבור שירותי אח/ות פרטיים לאחר ניתוח.
 • בדיקה פתולוגית.
 • שירותי הסעה באמבולנס לבית החולים לצורך ניתוח.
 • שתי התייעצויות פרטיות עם רופא מומחה לפני ניתוח.
 • הוצאות עבור כרטיס טיסה לחו"ל למבוטח ולמלווה והוצאות שהיית המלווה בחו"ל בגין ניתוחים מסוימים בחו"ל.
 • כיסוי מיוחד ונוסף לניתוח לב פתוח, ניתוח מוח או ניתוח אחר אשר תקופת האשפוז בעקבותיו תעלה על שמונה ימים רצופים.
 • כיסוי הוצאות נוספות לאחר ניתוח (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, שיקום כושר הדיבור).
 • פיצוי חד פעמי למוטבים במקרה של מוות כתוצאה מניתוח, בין הגילאים 21-65.
 • פיצוי מיוחד למבוטחים המבצעים ניתוח אלקטיבי במערכת הציבורית ללא השתתפות המבטח.
 • בונוס היעדר תביעות: כל שלוש שנים רצופות מבלי שהוגשה תביעה, מזכה בבונוס של 10% מדמי הביטוח ששולמו בגין אותן שלוש שנים.
 
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...