ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח סייבר Cyber

כבעל עסק, הנך מבטח את עסקך כנגד סיכוני אש, פריצה, התפוצצות, נזקי טבע וכנגד סיכונים נוספים.
חלק בלתי נפרד מכל הפעולות העסקיות היומיומיות, מבוססות טכנולוגיה ואינטרנט ומתבצעות ברובן הגדול בעולם הדיגיטלי.
בעולם דיגיטלי הולך ומתפתח בקצב מהיר, עסקך חשוף לא רק לסיכונים פיזיים אלא גם לסיכונים לא מוחשיים, לסיכוני סייבר רבים ובלתי צפויים.

בשנים האחרונות קיימת עליה גדולה במתקפות הסייבר על בתי עסק, חברות ומשרדים ולא רק על בתי חולים ציבוריים, בנקים או מוסדות ממשל. מתקפות הסייבר על מערך המחשוב והמידע גורמות לפגיעה במסד הנתונים, גורמות להשבתת המערכות, להפסקה בפעילות העסקית, לחשיפת המידע ואף לפגיעה בצדדים שלישיים.

כל אלו עשויים לגרום לנזקים כספיים ותדמיתיים חמורים ומשמעותיים לחברה. הפוליסה לביטוח סייבר באמצעותנו מעניקה פתרון הולם, מקצועי ומקיף להתמודדות עם סיכוני הסייבר.

כיום ביטוח סייבר הינו ביטוח חיוני והכרחי לכל ארגון, חברה, בית עסק ומשרד.

למי נועדה הפוליסה לביטוח סייבר?
הפוליסה מתאימה לכל חברה, בעל בית עסק, משרד, בית מלאכה, ארגון, גוף משפטי, אשר מבקש להגן על עצמו מפני נזק העשוי להיגרם כתוצאה מאירוע סייבר.

מהם עיקרי הפוליסה?
הפוליסה לביטוח סייבר מעניקה הגנה לעסק עצמו / למבוטח (צד א')  + חבות בגין נזק לצד שלישי:

הכיסוי הינו על בסיס מועד הגשת תביעה כתוצאה מ: made   Claims (בהתאם לגבול האחריות הנבחר)

להלן עיקרי הכיסוי :
כישלון
 אבטחה מצד המבוטח כתוצאה מרשלנות בניהול אבטחת מערכות המחשב המבוטח שתוצאתו עלולה לגרום ל:

 1. חשיפת מידע.
 2. הפרת פרטיות.
 3. החדרת וירוס.
 4. הפרת זכויות יוצרים, הוצאת דיבה, השמצה, פגיעה במוניטין.

איום סחיטה כופר סייבר – כספי סחיטה ששולמו על ידי המבוטח על מנת למנוע:

 1. החדרת קוד זדוני למערכת המיחשוב.
 2. הפרעה למערכת המחשב או לגישה למערכת המחשב.
 3. השחתה או הרס למערכת המחשב.
 4. הפצת מידע אישי או סודי.

אובדן הכנסות בפועל אשר נגרם במהלך תקופת השחזור והנובע ישירות מהפסקה או השהיה של מערכות המחשב:

תקופת השחזור  מיום שיבוש הרשת ועד המועד בו שוחזרה המערכת אך לא יאוחר מ 15 ימים .

סיכוני אבטחה עקב שינוי, הרס, נזק או אובדן של מסד הנתונים כתוצאה מ:

 1. גישה או שימוש בלתי מורשים במערכת המחשב או בנכסים הדיגיטליים .
 2. העברה בלתי מורשת של קוד מחשב לתוך מערכת מחשב .
 3. התקפת מניעת שירות של מערכת המחשב.

חיתום מהיר
חיתום הפוליסה מתבצע באופן מהיר, לאחר בדיקת רמת החשיפה של בית העסק למתקפות סייבר והגדרת הסיכון.
הפרמיה נקבעת בהתאם להגדרת הסיכון של העסק, גבול האחריות המבוקש ומחזור הפעילות של המבוטח.

כיצד פועלים באירוע סייבר?

באירועי סייבר נדרשת תגובה מהירה של אנשי מקצוע וליווי הדוק ומקצועי לאורך כל האירוע.

הפתרונות ניתנים על ידי אנשי מקצוע ומותאמים בדיוק להגנה בעת אירועי סייבר:

 1. יעוץ על ידי איש IT המוסמך לטפל באירוע הסייבר במערכת
 2. יועץ מקצועי מיוחד רואה חשבון לאומדן הפסד הרווחים של המבוטח בעקבות אירוע סייבר.
 3. יועץ משפטי שיעניק יעוץ משפטי מסייע בעקבות אירוע הסייבר.
 4. יועץ משבר/תקשורת אשר יסייע בניהול משבר פנימי/חיצוני ויכוון את האסטרטגיה התקשורתית.
 5. יועץ סחיטה – ייעוץ באירוע סחיטה בדבר ניהול מו"מ ואפשרות תשלום הכופר המבוקש.

אל תישאר חשוף לסיכוני הסייבר רבים. בעולם דיגיטלי חשוב להיות מכוסה מפני נזקים גדולים ובלתי צפויים.

ב "נתן יוכל ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך, עם דגש על מחיר אטרקטיבי – וזאת במקביל למתן שירות אישי, איכותי מהיר ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...