ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח עסק "בהתאמה"

ביטוח משרד, ביטוח חנות בקניון, ביטוח מרפאה, ביטוח לבית כנסת, ביטוח ליקב, ביטוח לצימר, ביטוח מספרה וביטוח גן ילדים – כל אלה הן דוגמאות לביטוחים המותאמים אישית לצרכי בית העסק, בהתאם לסוג העסק והסיכון, שאותם ניתן למצוא, ובתעריפים אטרקטיביים, ב"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים".

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות