ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ורכב מיוחד

הפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי (צמ"ה), שעניינה ביטוח "כל הסיכונים" (למעט אלה המנויים בסייגים) מכסה סוגים מסוימים של ציוד מכני הנדסי – שם כולל לכלי רכב מיוחדים שנועדו לבצע מגוון עבודות. בין אלה: עבודות הנדסה אזרחית כגון בניה, סלילת כבישים, עבודות עפר, הריסה כרייה, עבודות הרמה ושינוע; ועבודות חקלאיות – מטעים, גידולי שדה וגידולי ירקות. לכלי רכב אלה ציוד נילווה ותוספות ייחודיות שנועדו לעזור להם לבצע את העבודה כגון כפות, מנופים, זרועות הידראוליות וכו'. בדרך כלל כלי הצמ"ה הם כבדים ואיטיים מאחר שהם אמורים לפעול בתנאי קרקע קשים. מערכת ההנעה שלהם מתוכננת לעבירות גבוהה (גלגלים רחבים או שרשראות/זחלים). חלקם אף מובלים לאתר העבודה על ידי סמי טריילרים או על ידי מובילים.

כלי הצמ"ה כוללים בין השאר את הכלים הבאים:

 • שופלים לענפי הבניין והתשתיות
 • משאבת בטון
 • עגורן
 • מערבל בטון
 • מנוף
 • מכונת קידוח
 • מכבש
 • מפלסת
 • מגרדת
 • מקרצפת
 • בובקאט מיני מעמיס
 • מחפרון
 • דחפור
 • מלגזה
 • טרקטור חקלאי

מקרה הביטוח מוגדר בפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי כ: "כל תאונה (אירוע פתאומי ובלתי צפוי מראש) אשר נגרמה כתוצאה ישירה מפגיעה אלימה של כוחות חיצוניים ואשר במישרין ממנה אבד הרכוש המבוטח או לחלק ממנו נגרם נזק פיזי, המצריך תיקון או החלפה". להגדרה זו חריגים שונים כגון:

 • קלקול חשמלי ומיכני.
 • אובדן או נזק עקב ניסויים או עומס יתר.
 • אובדן או נזק לחלקים מתבלים מסוימים.
 • תאונה בעת היות הרכוש מגויס לשירות ביטחוני.

בסיס סכום הביטוח בפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי הינו מלוא עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש אחר מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה. יחד עם זאת, חבות המבטח מוגבלת לערכו הכספי הממשי של הרכוש בעת קרות מקרה הביטוח.

ב"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" יודעים להתאים את הפוליסה הרחבה ביותר לצרכיך עם דגש על מחיר אטרקטיבי וזאת במקביל למתן שירות אישי, איכותי ומקצועי לאורך כל תקופת הביטוח ובפרט בזמן תביעה.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות