ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

ביטוח תאונות אישיות – הגנה עצמית פלוס

תאונה היא תמיד התרחשות מפתיעה שתופסת אותנו לא מוכנים.
ברגע אחד הכל משתנה, אנחנו חשים חסרי אונים ומבינים עד כמה הגוף שלנו פגיע. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב של סיכון חיים, לסבול מפגיעות פיזיולוגיות קשות עד לכדי מצב של נכות חלקית או מלאה וכן לסבול מפגיעות קשות הדורשות טיפול סיעודי ואו שיקומי ארוך ומורכב. את התאונה אי אפשר למנוע, אך אפשר וצריך להיערך מראש לקראתה.
פוליסת הביטוח "הגנה עצמית פלוס" מקנה למבוטחים במסגרתה כיסוי ביטוחי לפגיעות ומצבים רפואיים שונים הנגרמים עקב תאונה.
פוליסת הביטוח "הגנה עצמית פלוס" מעניקה פיתרון מקיף לאירועים הנגרמים עקב תאונה מכל סיבה שהיא. כולל כיסוי למקרה מוות, נכות, שברים, כוויות, פיצוי יומי לאשפוז בבית חולים ובגין מצב סיעודי שאירעו כתוצאה מתאונה.

עיקרי התוכנית לפיצוי כספי במקרה של פגיעה כתוצאה מתאונה:

להלן טבלה מרכזת את סכומי הביטוח ב ₪ על פי הכיסויים בכל אחת מהחבילות:

כיסויים בסיסית כפולה משולשת
מוות מתאונה 87,000 116,000 174,000
נכות מתאונה 87,000 116,000 174,000
שברים 17,000 23,000 46,000
כוויות 17,000 23,000 46,000
פיצוי יומי לאשפוז 170 340 520
23,000 17,000 23,000 46,000

הערות:

·    הפוליסה כוללת כיסוי לפעילות ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט (למעט פעילות מקצוענית ששכר בצידה).
·    ניתן להגדיל את סכומי הביטוח, על ידי קנייה של יותר מחבילה אחת.
·    הפוליסה ניתנת לרכישה מגיל 3 ומעלה.

קיזוז או השתתפות בתגמולי ביטוח: אין, למעט קיזוז בהוצאות נילוות לאישפוז בבתי-חולים.

ההצטרפות כפופה לחיתום רפואי ומקצועי.

הגנה תעסוקתית – נספח השלמה – תשלום פיצוי חודשי:

נספח השלמה לתוכנית "הגנה עצמית פלוס" פיצוי חודשי עד 3 שנים.
הצורך:
נספח "הגנה תעסוקתית" מעניק פיצוי במקרה תאונה שכתוצאה ממנ נשלל מהמבוטח באופן מוחלט או חלקי, הכושר לעבוד במקצועו ואו בעיסוקו ערב קרות מקרה הביטוח.

תוצאות התאונה, לרבות אשפוז בבית חולים או ריתוק לבית, עלולים לייצר קושי כלכלי שיחייב את המשפחה להתמודד עם מציאות חדשה ולא קלה.

עיקרי התוכנית:
פיצוי חודשי החל מ 1,000 ₪ ועד 4,000 ₪ לפי בחירת המבוטח בקפיצות של 500 ₪.

סוג הפיצויפיצוי מלא או חלקי:
הכיסוי הינו במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט או חלקי:

 • פיצוי מלא ישולם בעת אובדן כושר עבודה מלא – מקרה בו נשלל מהמבוטח הכושר לעסוק בעבודה בשיעור של 75% לפחות.
 • פיצוי חלקי ישולם בעת אובדן כושר עבודה חלקי – מקרה בו נשלל מהמבוטח הכושר לעסוק בעבודה, בשיעור של בין 25% לבין 75%.

תקופת המתנה:
ניתן לבחור בין 2 תקופות המתנה – 14 או 30 ימים. במקרה של נזק לעמוד השדרה שאינו שבר תחול תקופת המתנה בת 90 יום.

גיל הצטרפות
גיל הצטרפות שנה שנתים שלוש שנים
21-54 + + +
55-59 + +
60 +

הערות:

 • גיל כניסה מינימלי: 21
 • גיל כניסה מקסימלי: 60
 • ללא תקופת אכשרה
 • תום תקופת הביטוח: 67
 • תקופת פיצוי: מוגבל ל 13 שבועות פיצוי בעת שהות בחו"ל.
 • תקופת פיצוי: מוגבלת לחצי שנה למובטל.
 • חיתום: בכפוף למילוי הצהרת בריאות ותוספות מקצועיות. קיימת חובת דיווח בעת שינוי מקצוע או תחביב.
 • סוג הפרמיה: קבועה, לפי גיל הצטרפות המבוטח לביטוח.
 • סייגים מיוחדים: לא מכסה נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורון.
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות

דברים שחשוב שתדע...