ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

בנה ביתך / שפץ דירתך

תוכנית "בונים מהיסוד":

תכנית המעניקה הגנה מקיפה לכל משך הבנייה ללקוחות הבונים את ביתם הפרטי
ולבעלי מקצוע החשופים לתביעות כתוצאה מנזקים שנגרמו במהלך הבנייה. בסכום ביטוח של עד 2 מיליון ₪ לתקופת ביטוח של עד 18 חודשים.

תכנית "בונים מהיסוד" כוללת:

כיסוי על בסיס כל הסיכונים לעבודות הפרויקט.
כיסוי מתקנים וציוד עזר, מבני עזר, פינוי הריסות, רכוש עליו עובדים או רכוש סמוך.

 • הוצאות מניעת נזק.
 • כיסוי נזק עקיף מתכנון לקוי.
 • כיסוי נזק עקב דרישת הרשויות.
 • כיסוי נזק עקיף מתכנון לקוי.
 • הובלה יבשתית.
 • שעות נוספות – לילה, שבתות וחגים.
 • שכר אדריכלים ומהנדסים
 • תקופת תחזוקה ל – 12 חודשים.
 • חבות כלפי צד שלישי גבולות אחריות עד 5 מליון ₪ למקרה ולתקופה.
 • חבות מעבידים – סכום ביטוח של 20 מליון ₪ למקרה ולתקופה.

סל הרחבות אטרקטיבי ניתן לרכישה בתכנית:  

 • כיסוי פריצה ושוד – סכום ביטוח של עד 75,000 ₪.
 • כיסוי תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.
 • כיסוי רעד, החלשה, הסרת תמיכות.
 • כיסוי נזקי גוף מציוד מכני הנדסי.
 • הארכת תקופת הביטוח עד 24 חודשים.

תוכנית "חדש בבית" כוללת:

הכיסוי מותאם ללקוחות פרטיים המבצעים שיפוץ פנים בדירתם
הכולל עבודות גבס, אינסטלציה, צבע, ריצוף, חשמל ועבודות נוספות ומעוניינים להימנע מסיכונים מיותרים ומהוצאות כספיות בלתי צפויות העלולות להיגרם במהלך השיפוץ.
החבילה מעניקה הגנה בהתאמה אישית למבוטח המשפץ בסכום ביטוח של עד 400,000 ₪ לתקופת ביטוח של 6 חודשים. התכנית כוללת כיסוי כל הסיכונים לעבודות הפרויקט,כיסוי מתקנים וציוד, שכר אדריכלים, פרעות ושביתות, פינוי הריסות, צד שלישי, חבות מעבידים ועוד.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות