ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

פוליסות לביטוח כללי לעסקים ולתעשייה

כיסוי ביטוחי לרכוש המבוטח במסגרת פוליסה לביטוח עסק, מכסה נזקים העלולים להיגרם עקב הסיכונים המבוטחים לפי הפוליסה למבנה ולתכולה. הכוונה במבנה הינה למבנה בית העסק והנלווה לו; הכוונה בתכולה הינה לריהוט, ציוד, מכונות, מלאי עסקי מכל סוג, חומרי גלם בתהליך עבודה, סחורה מוגמרת וכו'.

ניתן לבטח רכוש לפי כיסוי המוגדר בפוליסה לביטוח עסק כ"אש מורחב" או כיסוי מסוג "כל הסיכונים", כמפורט להלן:ֿ

ביטוח מסוג "אש מורחב" מכסה מפני הסיכונים המבוטחים המפורטים בפוליסה, לדוגמא: אש, התפוצצות, ברק, רעם, נזקי נוזלים והתבקעות, התנגשות (IMPACT), נזקים מפגיעת כלי רכב, עצים, עמודי חשמל, ציוד נייד ומכשירי הרמה כלשהם (לרבות נפילה מהם), פגיעת כלי טיס, נזק עקב פעולות זדון, פרעות שביתות ומהומות. נזק הנובע מכל סיכון שלא פורט אינו מבוטח.
ביטוח מסוג "כל הסיכונים" מכסה מפני נזק תאונתי, מקרי ובלתי צפוי שאירע לרכוש המבוטח בעת הימצאו בבית העסק, מכל סיבה שהיא, למעט נזק שנגרם בשל מקרה המופיע ברשימת הסייגים המפורטים בפוליסה. כלומר, ביטוח מסוג זה אינו כולל רשימה של "הסיכונים המבוטחים", אלא מציג רשימה של הסייגים בלבד – הפוליסה מבטחת מפני כל נזק מתאונה שלא הוגדר במפורש כנזק שאינו מבוטח.

סיכונים אותם ניתן להוסיף לביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" או ביטוח מסוג "כל הסיכונים" תמורת תשלום פרמיה נוספת הם: ביטוח פריצה ושוד, נזקי טבע ורעידת אדמה. 

הרחבות לדוגמא בביטוח רכוש (מסוג "אש מורחב" ומסוג "כל הסיכונים"):

ביטוח הרכוש כולל הרחבים המוגבלים בסכום המפורט בפוליסה לכל הרחבה. להלן דוגמה לרשימת ההרחבות:

  • אובדן דמי שכירות
  • הוצאות פינוי הריסות
  • הוצאות הצלה ומנע
  • הוצאות שחזור מסמכים
  • הוצאות שכר אדריכלים
  • התמוטטות מדפים
  • סכום ביטוח נוסף

"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" לשירותך בכל הקשור לביטוחים עסקיים. יש לך שאלה? דרוש לך מידע מקצועי? רוצה לקבל סיוע בהתלבטות? אנחנו כאן. בשבילך. שלח/י את פנייתך בזמן הנוח לך, באמצעות האינטרנט. מלא/י את הפרטים בטופס האלקטרוני, פרט את פנייתך ושלח אלינו. אנו נטפל בפנייתך בכל תשומת הלב, במלוא המקצועיות ובמהירות המירבית.

התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות