ביטוחים↓

רח' לסקוב 6 תל-אביב 6473606

-

הפוליסה

חוזה הביטוח מתועד בצורה של פוליסה הנערך על ידי המבטח או מטעמו, אך ערכו הוא כראיה בלבד לתנאי החוזה ואין הוא מהווה מרכיב יסודי והכרחי בו. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה) תש"ם 1980 קובעות פרטי מינימום החייבים להופיע במסמך הפוליסה ואלה הם:

 1. שם המבוטח, מקצועו ומקום מגוריו ואם קיים מוטב מסוים שאינו המבוטח – שם המוטב.
 2. שם המבטח ומענו לענין הגשת תביעות.
 3. הסיכון המבוטח וגבולות האחריות של המבטח.
 4. תנאים סייגים לחבות המבטח או להיקפה.
 5. דמי ביטוח.
 6. תאריך הוצאת הפוליסה.

למסמך הפוליסה מבנה מקובל, שבו שמונה יחידות ארגוניות:

 1. כותרת הפוליסה ובה הגדרת סוג הביטוח.
 2. המבוא לפוליסה המאזכר את קיומה של הצעת ביטוח שהוגשה על ידי המבוטח והמהווה בסיס לחוזה הביטוח וחלק בלתי נפרד ממנו.
 3. סעיף ההפעלה של הפוליסה ובו פירוט התחייבותו של המבטח לשפות את המבוטח בקרות מקרה הביטוח. בסעיף זה מוגבלת, בדרך כלל, אחריות המבטח בסכום הביטוח הנקוב בפוליסה.
 4. הגדרות הפוליסה.
 5. סייגים (חריגים) לפוליסה.
 6. תנאי הביטוח. בין התנאים נמצא את חובת ההודעה על מקרה ביטוח, אופן הטיפול בתביעות, חובת גילוי עובדות מהותיות, תשלום דמי ביטוח ונושאים שונים אחרים.
 7. ה"רשימה" מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה וחלים עליה כל הכללים החלים על הפוליסה. ברשימה מצויינים כל המאפיינים הספציפיים לחוזה הביטוח כגון: שם מבוטח, כתובת, מהות העסק, פרטים טכניים מזהים, תקופת ביטוח, סכומי ביטוח, דמי הביטוח והתנאות מיוחדות וכן הרחבות מוסכמות.
 8. החתימה על ידי מורשה מטעם המבטח.

עכשיו, כדאי שתשאל את עצמך האם הפוליסה תשלם…? או, במילים אחרות:

 • האם הפוליסה שיש בידך מכילה את כל הכיסויים הביטוחיים הנחוצים לעסק שלך ?
 • האם הוכנסו לפוליסה שברשותך שינויים והרחבות המתייחסות לשינוי בהיקף הכיסוי הביטוחי?
 • האם בוטלו סייגים בפוליסת הביטוח ?
 • האם הנך מקיים את התניות המבטח בפוליסה שברשותך ?
 • האם קיימים אישורים, אסמכתאות, הסכמים ודו"חות התואמים במדויק את התנאות המיגון 
 • המפורטות בפוליסה?
 • האם סכומי הביטוח בפוליסה, תואמים את המצב בפועל ?
 • האם במהלך תקופת הביטוח מעודכנת הפוליסה ומותאמת לשינויים בעסקך אשר רלוונטיים  להיקף הכיסוי הביטוחי, כגון ברכישה של ציוד ומכונות חדשות, הגדלת מצבת עובדים, גידול  במלאי (גם לתקופה מוגבלת) ?
 • האם חשוב לך לקבל במהלך כל תקופת הביטוח שרות מקצועי וליווי אישי מסוכן ביטוח מומחה  לפוליסות לביטוחים עסקיים ?
 • האם חשוב לך לקבל שירות מקצועי מסוכנות ביטוח בעלת ניסיון רב בתחום ?

אולי יש לך פוליסה, אבל יותר חשוב לרכוש פוליסה שתשלם לך על הנזקים. באמת.

"נתן יוכל – ביטוח פנסיה ופיננסים" לשירותך בכל הקשור לביטוחים עסקיים. יש לך שאלה? דרוש לך מידע מקצועי? רוצה לקבל סיוע בהתלבטות? אנחנו כאן. בשבילך. שלח/י את פנייתך בזמן הנוח לך, באמצעות האינטרנט. מלא/י את הפרטים בטופס האלקטרוני, פרט את פנייתך ושלח אלינו. אנו נטפל בפנייתך בכל תשומת הלב, במלוא המקצועיות ובמהירות המירבית.

 
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר
לקביעת פגישה ללא התחייבות